„Trzeba, abyśmy całym sercem włączyli się w misyjny trud Kościoła. Bez względu na to, jakim powołaniem życiowym Bóg nas obdarzył, na mocy chrztu świętego wszyscy odpowiadamy za misje” – czytamy w komunikacie przewodniczącego Komisji Episkopatu  Polski ds. Misji biskupa ełckiego Jerzego Mazura.

Obecnie w 97 krajach misyjnych pracuje 2015 misjonarzy z Polski. Ponad połowę z nich to księża i bracia zakonni, którzy służą głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Drugą liczebnie grupę stanowią siostry zakonne, pracujące przeważnie na Czarnym Lądzie. Najwięcej księży Fidei Donum pracuje w Ameryce Południowej. Na misje wyjeżdżają również polscy misjonarze świeccy, których na całym świecie jest obecnie 50.

„Misjonarze prowadzą działalność charytatywną, edukacyjną i medyczną, stając się znakiem nadziei dla opuszczonych, sierot, starców, bezdomnych i wykluczonych. By prowadzić wspaniałe dzieła ewangelizacyjne, potrzebują naszej pomocy duchowej i materialnej” – podkreśla przewodniczący Komisji ds. Misji.

We wszystkich parafiach w kraju będą zbierane datki na Krajowy Fundusz Misyjny. Z tego funduszu utrzymuje się m.in. Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie 34 osoby przygotowują się do posługi misyjnej. Po ukończeniu formacji na misje wyjedzie 17 kapłanów diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, 9 sióstr zakonnych i 5 osób świeckich.

„W imieniu wszystkich polskich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy przygotowują się do wyjazdu na misje, składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i ofiarność, poprzez które wyraża się nasza troska o misje” – pisze bp Mazur.

Nawiązując do coraz powszechniejszego świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego na Orszakach Trzech Króli, przewodniczący Komisji ds. Misji zwraca uwagę na misyjny charakter tego święta. „Niech udział w Orszaku uświadomi nam jeszcze dobitniej drogę do wiary Trzech Mędrców. Niech uczy odwagi, pokory i wytrwałości na drodze wiary. Niech przypomina, że mamy także innym pomagać odnaleźć drogę do Chrystusa i wspomagać duchowo i materialnie misjonarzy i misjonarki” - życzy.

Objawienie Pańskie jest też patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W okresie bożonarodzeniowym dzieci w ramach akcji „Kolędnicy Misyjni” kolędują na rzecz rówieśników z krajów misyjnych. „Dzieci, jako kolędnicy naśladują świętych Trzech Królów, pukając do naszych domów, proszą o datek dla dzieci z Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga oraz dla wszystkich dzieci krajów misyjnych” – wyjaśnia bp Mazur.

Tegoroczną akcję Kolędnicy Misyjni można wesprzeć wysyłając sms/y o treści: MISJE pod nr 72032 (koszt SMS 2,46 zł z VAT).


KOMUNIKAT NA DZIEŃ POMOCY MISJOM