Arcybiskup i asysta w ciszy podeszli do ołtarza, od wczoraj pustego, pozbawionego wszelkich dekoracji. Po chwili modlitwy w ciszy przed ołtarzem w postawie klęczącej, w czytaniach wierni usłyszeli proroctwo z Księgi Izajasza o Cierpiącym Słudze Jahwe oraz fragment z Listu do Hebrajczyków o Chrystusie Najwyższym Arcykapłanie.

Następnie odśpiewany został, z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana. Solistom towarzyszył katedralny chór Carmen.

W homilii ks. prał. Henryk Żukowski, proboszcz parafii katedralnej, nawiązał do przeżywanej wczoraj 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II, który w sowim nauczaniu nieustannie przypominał o miłości i miłosierdziu Boga, „Podkreślał, że miłość Chrystusa do nas nie kończy się na krzyżu, ale wychodzi poza śmieć” – mówił kaznodzieja.

Ks. Żukowski zachęcał, aby zmagania z trudem codziennego życia przyjmować z radością. „Tak było w życiu świętych i w życiu Jana Pawła II, którzy nigdy nie stracili ufności w Bożą miłość” – podkreślał. Wskazywał, że na drodze do zbawienia najlepszym przewodnikiem jest Jezus Chrystus i prosił, aby zgromadzeni na liturgii „podążali drogą piękniej miłości, którą swoim przykładem wskazał nam Jezus Chrystus”.

Po homilii w uroczystej modlitwie wstawienniczej zgromadzeni w archikatedrze polecali Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie modlono się o jedność chrześcijan, za Żydów, a także za niewierzących.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja krzyża. Przed ołtarz diakoni wnieśli krzyż zasłonięty  fioletowym suknem. Abp Szymecki stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i trzykrotnie śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadali: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie poprzez ucałowanie Abp. Szymeckim, kapłani, siostry zakonne oraz ministranci oddali cześć Krzyżowi.

Po adoracji Krzyża z ciemnicy kapłani przynieśli Najświętszy Sakrament, konsekrowany w Wielki czwartek i po przyjęciu Komunii św. udzielili jej wiernym.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. W bocznej kaplicy archikatedry wystawiony został Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Wierni będą adorować tam Najświętszy Sakrament do późnych godzin wieczornych oraz w Wielką Sobotę, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.