Nuncjusz Apostolski w Polsce przypomniał, że jest już trzecim przedstawicielem Stolicy Apostolskiej, który przybywa do Różanegostoku. „To dla mnie zaszczyt, że mogę tu być idąc niejako śladami wielkich poprzedników: drugiego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce, Lorenzo Lauriego, a także ks. Giovanni Battista Montiniego, późniejszego Papieża Pawła VI, który przed laty służył w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, jako sekretarz, a którzy byli tu obecni niemal 100 lat temu, by celebrować dzień odpustu” – mówił.

Arcybiskup Pennacchio wskazał na różanostockie sanktuarium, jako na miejsce łaski Boga, będące uświęcone modlitwą wielu pokoleń. Przywołując słowa św. Jana Pawła II, w których Papież Polak mówił: „Jak kiedyś Maryja wybrała to miejsce (…) by w szczególny sposób zaznaczyć swoją obecność i miłość wobec ludu wiernego, tak wybiera tę ziemię również dziś”, wskazał, że wybór ten nie jest efektem naszych zasług, a ludzkiej biedy i ogromnej wiary w Bożą Opatrzność.

Odwołując się do odczytanej Ewangelii zauważył, że każdy z nas może odnaleźć się w postaci kobiety cierpiącej na krwotok, czy też Jaira. Wobec naszych niedostatków i życiowych strapień, stając u stóp Maryi Rożanostockiej: „błagamy o łaskę świętych rodzin, o pokój, przebaczenie i pojednanie w przestrzeni społecznej, ale i w naszych rodzinach i w sercu każdego i każdej z nas. Prosimy o cud opamiętania i szacunek do życia, a także z papieżem Franciszkiem i całą rodziną ludzką pragniemy błagać o wielki cud ustania pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie”.

W dalszej części homilii Abp Salvatore pochylił się nad kwestią modlitwy i jej wartości w życiu każdego człowieka. Przywołując słowa papieża Franciszka: „Modlitwa jest naszą życiowa koniecznością” zauważył, że modlitwa jest niejako oddechem dla duszy. „Wszystko w życiu jest jej owocem. Jaka modlitwa, takie życie, stan naszej duszy i nasze czyny. Niech osobista, zażyła, serdeczna rozmowa z Chrystusem pomaga wam być zawsze blisko Boga i znajdować odpowiedź na nurtujące Was pytania, na kwestie do rozwiązania i problemy” – mówił.

Kończąc zaprosił zebranych do wręczenia Matce Bożej Różanostockiej, w 40. rocznicę koronacji Jej wizerunku koronami papieskimi duchowej róży, na którą złoża się poszczególne modlitwy wiernych odwiedzających Różanystok. „Zapraszam was do odnowienia wspólnej, rodzinnej modlitwy. Rodzice z dziećmi, mąż z żoną, dzieci z dziadkami. Niech to będzie żywa róża dla naszej Matki. Rodzinna modlitwa w zaciszu waszych domów sprawi, ze zakwitnie to co suche i zwiędłe. Jak wianki, które kwitły w domu Tyszkiewiczów, gdy się wspólnie modlili. A to co przypominało żywe soki i drogi w naszych rodzinach i relacjach społecznych, będzie proste i piękne jak róża i przyniesie wszystkim ukojenie jak jej królewska woń” - reasumował.

Wraz z Nuncjuszem Apostolskim Msze św. koncelebrowali: administrator apostolski Archidiecezji Białostockiej Bp Henryk Ciereszko, inspektor Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej ks. Tadeusz Jarecki, oraz grono księży i zakonników przybyłych z całej Polski.

Po zakończonej Komunii św. Abp Salvatore Pennacchio dokonał poświęcenia nowej szaty Maryi Rożanostockiej, która dzięki ofiarności darczyńców mogła zostać nałożona na różanostocki wizerunek Maryi.

Jak co roku z Białegostoku i okolicznych miejscowości (m.in. Sokółki, Zalesia, Jasionówki, Suchowoli, Knyszyna, Zabłudowa, Czarnej Białostockiej), do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej wyruszyły grupy pielgrzymów tworzące 40 Pieszą Pielgrzymkę Różanostocką pod przewodnictwem ks. Kamila Ciulkina.