Prezes Stowarzyszenia „Droga”, werbista o. Edward Konkol podkreślił na początku, że wigilijne spotkanie nie jest organizowane tylko z myślą o ubogich, ale o wszystkich mieszkańcach Stolicy Podlasia. 

„Jesteśmy tutaj, by podzielić się radością, że przychodzi do nas nasz Bóg, który jest Bogiem wszechmogącym, który przywraca pokój, nadzieję, daje radość; który za nami tęskni i dlatego przychodzi, by leczyć nasze poranione serca, wlać w nie nadzieję, i pokazać, że każdy z nas jest godny miłości” – mówił.

Ojciec Konkol podkreślił, że doroczne wigilijne spotkanie w Białymstoku „przypomina o miłości Boga, który tak się stęsknił za człowiekiem, że do niego przyszedł. Do tego wszystkiego, co w życiu człowieka ubogie i liche, by to swoją mocą przemienić” – podkreślił.

Abp Ozorowski przypomniał, że w betlejemskiej grocie Bóg ofiarował człowiekowi samego siebie, a przez to zaprosił go do udziału w swojej miłości. Wskazał, że to, co się wówczas dokonało, trwa i powtarza się w świętach Bożego Narodzenia do dziś. „Kiedy człowiek zostaje ogarnięty Bożą miłością, rzeczy trudne stają się łatwe, a ciemne zamieniają się w jasne. Wszyscy jesteśmy ogarnięci Bożą miłością i do wszystkich Bóg kieruje swoje zaproszenie” – mówił Metropolita Białostocki.

Zachęcał do przyjęcia Bożego zaproszenia, gdyż jedynie wówczas radość Świąt Narodzenia Pańskiego stanie się udziałem wszystkich. „Niech Bóg wam błogosławi, niech betlejemska gwiazda oświeca wasze umysły i rozgrzewa serca, niech ciepłe i budujące słowa wypowiadanych życzeń spełniają się w waszym życiu” – mówił Abp Ozorowski.

Prawosławny Abp Jakub zaznaczył, że należy dziękować Bogu za wszelkie dary, którymi nieustannie nas obdarza, szczególnie zaś za dar Wcielenia. „Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić i przywrócić nam życie wieczne, utracony raj. To jest największy z Bożych darów” - mówił hierarcha. Na nadchodzące święta życzył wszystkim głębokiej radości płynącej z faktu, że Bóg dał nam zbawienie.

Świąteczne życzenia w imieniu władz miasta złożył zebranym zastępca prezydenta Białegostoku Adam Poliński. Dziękując organizatorom i ofiarodawcom, życzył mieszkańcom stolicy Podlasia radości płynącej z dzielenia się ze sobą posiadanymi dobrami, zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Wigilia miejska jest organizowana głównie z myślą o osobach samotnych, ubogich i bezdomnych, ale przychodzą na nią wszyscy chętni. Miejskiej wieczerzy wigilijnej i dzieleniu się opłatkiem, jak co roku, towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu dzieci i białostockich chórów, katolickich i prawosławnych. Wigilię zakończył wspólny posiłek. Zabrani częstowali się tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, które mogli także zabrać do domów. Otrzymali również okolicznościowe kartki z życzeniami błogosławieństwem Abp. Edwarda Ozorowskiego i prawosławnego Abp. Jakuba.