Kapituła nagrody przyznawanej od tego roku przez redakcję miesięcznika „Drogi Miłosierdzia” przyznała je w sześciu kategoriach osobom najbardziej zasłużonym w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, które w swoim działaniu kierują się przesłaniem Miłosierdzia i promują spuściznę ks. Michała Sopoćki.

W kategorii „Świadek Miłosierdzia Bożego w świecie” wyróżniony został przedsiębiorca i biznesmen z Barcelony - Jorge Roca Hernandez. Odkąd po raz pierwszy usłyszał o kulcie Bożego miłosierdzia, blisko 30 lat temu, zaangażował się w jego rozpowszechnianie. Wspomagał finansowo i organizacyjnie kolejne Światowe Kongresy Bożego Miłosierdzia: w Rzymie, w Krakowie, w Bogocie i w tym roku w Manilii. W 2008 r. założył wydawnictwo Mercy Press. Jest to wydawnictwo niekomercyjne, służące dziełu ewangelizacji.

Jako „Świadek Miłosierdzia Bożego w Polsce” doceniona została s. Teresę Szałkowską ze Zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego. Życie na co dzień przesłaniem miłosierdzia odczytała ona jako swoją życiową misję. Jest autorką książek o pierwszych założycielkach zgromadzenia pt. „Ryzyko Miłosierdzia” i „Bramy Miłosierdzia”. Obie monografie wpisują się głęboko w kształtowanie tożsamości zakonnej Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz stanowią doskonałe źródło wiedzy historycznej i zarazem narzędzie dla formacji duchowej sióstr.

W kategorii „Pełniący Dzieła Miłosierdzia” wyróżniona została Szkołę Podstawową Nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki. Od momentu nadania imienia w 2005 r. szkoła szczególnie dba o popularyzację postaci Patrona wśród uczniów poprzez cykliczne konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne i multimedialne o zasięgu wojewódzkim. Powstałe prace prezentowane są na wystawach i wydawane w formie okolicznościowych publikacji, pocztówek i płyt. Z okazji kolejnych rocznic beatyfikacji ks. Michała szkoła we współpracy z Duszpasterstwem Harcerzy Archidiecezji Białostockiej organizowała Rajdy Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki, których uczestnikami byli uczniowie szkół Białegostoku i innych miejscowości. Co roku Szkolne Koło Caritas, prężnie działające w placówce, w tygodniu poprzedzającym Święto Miłosierdzia organizuje Młodzieżowe Forum Miłosierdzia.

Jako „Propagator tradycji i kultury polskiej na Kresach” doceniony został ks. Jan Puzyna z parafii rzymsko katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Oszmianie na Białorusi. Tam troszczy się on o propagowanie polskości i kultu Bożego Miłosierdzia, uczy języka polskiego i historii, zarówno dzieci jak i dorosłych. Zaraz po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki zatroszczył się o obecność jego relikwii w świątyni. Jest przewodnikiem po miejscach związanych z ks. Michałem licznych grup przybywających na grodzieńszczyznę z kraju i z zagranicy. Wiele tych miejsc odkrywał wraz z bp. Henrykiem Ciereszko. Przed pięcioma laty rozpoczął peregrynację po parafii obrazu Jezusa Miłosiernego, która trwa do dzisiaj. Na wiele innych jeszcze sposobów troszczy się o to, by pamięć i kult bł. ks. Michała wśród tamtejszej ludności pozostawał żywy.

W kategorii „Wychowawca Miłosierdzia” wyróżniona została Prezes Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej - Genowefę Suchocką. Uczestniczyła ona w organizacji dwóch kongresów Miłosierdzia: w 1997 oraz w 1999 r. Wspierała inicjatywę Stowarzyszenia związaną z 10. rocznicą ocalenia Białegostoku od katastrofy cysterny z chlorem. Inicjatywa ta polegała na przygotowaniu dziękczynnej Drogi Krzyżowej, która z czasem stała się w Białymstoku tradycją. Od 2000 r. współredaguje parafialne czasopismo „Zwiastun Miłosierdzia”, szerzące ideę kultu Bożego Miłosierdzia. Laureatka angażuje się także w działalność charytatywną i wychowawczą. Jej przejawem jest prowadzenie od 1998 r. socjoterapeutycznej świetlicy parafialnej i wspieranie parafialnej Caritas.

W kategorii „Twórca Kultury Miłosierdzia” „Michały” otrzymał kompozytor, dyrygent i pedagog Paweł Łukaszewski. Od początku swojej drogi twórczej zainteresowany był przede wszystkim komponowaniem muzyki do wątków i treści religijnych. Jego twórczość, zwłaszcza symfoniczna, prezentuje się niezwykle ciekawie i nieszablonowo. Aż cztery z pięciu jego symfonii przedstawiają jakiś istotny dla wiary chrześcijańskiej motyw: Bożą Opatrzność, Miłość, Anioły i Boże Miłosierdzie. Nagrana w ubiegłym roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia „IV Symfonia - Symfonia o Bożym Miłosierdziu” zdobyła Fryderyka 2017 w kategorii „Album roku muzyka współczesna”. Prowadzi również aktywną działalność jako organizator życia muzycznego. Zasiada w radach artystycznych wielu festiwali, bierze udział w pracach jury konkursów kompozytorskich w kraju i za granicą. Jego utwory wykonywane były na przeszło stu festiwalach. Zostały zarejestrowane na ponad siedemdziesięciu polskich i zagranicznych płytach.

Statuetki „Apostołów Miłosierdzia” otrzymali również Arcybiskupi Seniorzy: Stanisław Szymecki i Edward Ozorowski oraz Wojciech Ziemba.

Uroczystość uświetnił występ chóru żeńskiego "Schola Cantorum Bialostociensis" pod dyrekcją Anny Olszewskiej.

Przed południem w budynku Centrum odbyła się prezentacja gry „Poznaję Białystok z Patronem Miasta” oraz miało miejsce rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt. „Dary serca” o bł. ks. Michale Sopoćko.

„Poznaję Białystok z Patronem Miasta” to edukacyjna, wielowariantowa gra planszowa dedykowana całym rodzinom. Osią gry jest białostocki szlak pielgrzymkowo-turystyczny „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”.

Nad powstaniem gry pracował zespół osób, począwszy od pomysłodawców poprzez pedagogów, pasjonatów gier planszowych, historyków, grafików, przewodnika turystycznego, po fotografa, rysownika i korektora. Wszyscy oni dołożyli wszelkich starań, aby gra była nie tylko spójna, ciekawa i atrakcyjna wizualnie, ale również pozwalała w sposób przyjemny spędzać czas, zdobywając i pogłębiając wiedzę o Białymstoku i ks. Michale Sopoćko – Patronie Miasta Miłosierdzia.

Na zakończenie prezentacji otrzymało grę blisko 200 osób – uczniów białostockich szkół oraz laureaci konkursu pt. „Dary serca”.