W Święto Chrztu Pańskiego przypadające w niedzielę 12 stycznia 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej wystąpił Chór Salezjańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku pod dyrekcją ks. dr hab. Kazimierza Dąbrowskiego SDB.

Muzycy przybyli na zaproszenie Kustosza Sanktuarium. Koncert poprzedziła Msza Święta o godzinie 12.00, pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszko. Mszę św. koncelebrował proboszcz parafii ks. Adam Wtulich SDB, ks. inf. Stanisław Strzelecki oraz ks. prał. Tadeusz Krahel z AWSD w Białymstoku. Oprawę muzyczną zapewnił Chór z Lutomierska. 

Homilię wygłosił bp Ciereszko. Odnosząc się do Chrztu Jezusa wskazał na sens tego wydarzenia oraz znaczenie sakramentu chrztu w życiu ochrzczonych. Podkreślał, że wobec zalewu ideologii wymierzonych przeciwko człowiekowi należy trwać blisko Jezusa Chrystusa, wypełniać swoje powołanie, głosić Chrystusa i przywiązanie do Niego. W oparciu o przesłanie Chrztu Jezusa mamy głosić Jego Ewangelię.

Na zakończenie Mszy św., w imieniu salezjańskiej wspólnoty ks. Wtulich złożył życzenia Biskupowi Henrykowi z okazji przypadających 19 stycznia imienin.

Po Mszy św. odbył się koncert kolęd i pastorałek. Występ składał się z dwóch części. Większość utworów wykonana została przez chór w 25-osobowym składzie męskim z akompaniamentem organów elektrycznych. W drugiej części dołączył chór żeński. Jedna z uczennic i chórzystek zapowiadając poszczególne kompozycje przedstawiła dzieje chóru i jego osiągnięcia. 

Chóralne wykonanie znanych i mniej znanych kolęd nagrodzili oklaskami licznie zgromadzeni w świątyni wierni.