„Święcenia diakonatu nie są przymusem, lecz dobrowolnym wyborem. Są odpowiedzią na osobiste zaproszenie Chrystusa” - mówił w homilii Metropolita Białostocki.

Arcybiskup podkreślił, że świecenia diakonatu zbiegają się z IV Niedzielą Adwentu, który jest czasem oczekiwania na Syna Bożego, narodzonego w Betlejem. „Dla naszego Ditricka i dla jego wspólnoty Misjonarzy, ten Adwent to również czas oczekiwania na diakonat” – stwierdził, dodając, że to podwójne oczekiwanie z pewnością owocowało mocnymi emocjami, ale też i większą czujnością.

Przypomniał, że święcenia te nawiązują do tej posługi słowa, jaka została ustanowiona wkrótce po wniebowstąpieniu Jezusa. „Na wzór posługi diakońskiej ze wspólnoty jerozolimskiej, również i diakon Ditrick Julius będzie pomagał biskupom i ich prezbiterom w posłudze słowa, ołta­rza i miłości, okazując się sługą wszystkich. (…) Uświęcony przez nałożenie rąk, które pocho­dzi od Apostołów, i ściśle związany z ołtarzem, będzie pełnił dzieła miłosierdzia” – mówił, odwołując się do obrzędu święceń.

Hierarcha zachęcał diakona, mającego z jego rąk przyjąć święcenia, aby kierując się wielkim pragnieniem pełnienia woli Bożej, którą jest dobro i zbawienie każdego człowieka, oddawał swoje serce i swoje życie Jezusowi. „Od tej chwili niepodzielnie należysz do Niego. Z Jego woli podejmować będziesz posługę tam, gdzie On cię będzie posyłał. Nie zapominaj, że taka postawa wymaga pogłębionego kontaktu z Chrystusem, który cię wybrał i powołał” – mówił.

„Odkrywaj Jego obecność w codziennej modlitwie, medytacji i posłudze ołtarza. Upodabniaj się do Niego, aby Go wiernie naśladować. Wsłuchuj się z wielką uwagą w Jego głos, staraj się nieustannie odczytywać i rozpoznawać Jego wolę, aby twoja posługa była zawsze Jego posługą” – apelował.

Dalej abp Wojda prosił, by nowo wyświęcony diakon rozpalał swoje serce miłością Jezusową, aby służyć z radością Bogu i ludziom. „Zaproś do swojego życia Ducha Świętego, a twoja posługa będzie przesycona miłością i będzie owocować obfitością dzieł miłosierdzia. Wzywaj nieustannie Ducha Świętego, a twoje serce zapłonie ogniem zatroskania zarówno o tych, którzy pozostają w owczarni Chrystusowej, jak i o tych, którzy stracili sens życia, pogubili się, którzy doświadczani są biedą i potrzebami, którzy czują się zapomniani i odrzuceni. (…) Bądź zawsze uważny i wyczulony na ich wołanie i ich potrzeby” – wskazywał.

Uroczystość święceń diakona z Tanzanii Ditricka Juliusa Sanga odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Łomiankach. Zgromadziła księży Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, przyjaciół zgromadzenia oraz licznych parafian.

Zgromadzanie Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia działa w Polsce od 2008 r. Powstało w Turynie w roku 1880. Aktualnie liczy ponad 1000 misjonarzy z różnych stron świata, pracujących w 26 krajach. W Afryce i Ameryce Płd. zajmują się nie tylko ewangelizacją, ale także pomocą humanitarną: budowaniem szkół, szpitali i studni, pomocą najuboższym na przedmieściach wielkich miast. W Europie działają w 5 krajach i zajmują się głównie nową ewangelizacją oraz animacją i formacją misyjną.