Małżonków u progu katedry przywitał i uroczyście wprowadził do świątyni Abp Tadeusz Wojda.

W homilii Arcybiskup Metropolita, nawiązując do święta Podwyższenia Krzyża Świętego podkreślał, że ofiara Jezusa na Golgocie „nie była ofiarą dla samej ofiary – była to ofiara za nas, za nasze grzechy, byśmy mogli mieć życie w Bogu, mogli nim się cieszyć i odnawiać się nieustannie w Jego miłości, byśmy mogli patrzeć z nadzieją na życie wieczne”.

Przywołał słowa wypowiedziane przez Jezusa w Wieczerniku: „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. „Skoro zaś jesteśmy przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, to nie możemy nigdy odwracać wzroku od Jego krzyża, on musi być w centrum naszego życia, musi być symbolem najwyższych wartości dla każdego z nas. To jest największa prawda, która otrzymaliśmy od Boga, prawda, która mówi o miłości Boga do człowieka, miłości aż do granic, miłości aż do śmierci, miłości największej i najwspanialszej, która nie cofa się przed niczym” - mówił.

Arcybiskup podkreślił, że w ten krzyż i w tę miłość Chrystusa wpisuje się również miłość małżeńska. „W małżeństwie powtarza się ten sam motyw miłości do końca. Ta przemieniająca miłość Jezusa wypełniona na krzyżu staje się również miłością małżonków. Przecież to w obecności krzyża ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci” – stwierdził.

„Dlatego nie wolno zdradzać tej miłości, dlatego nie wolno deptać tej miłości, dlatego trzeba robić wszystko, aby ta miłość była miłością aż do końca. Jednak ona nigdy taką nie będzie, jeśli pozostanie miłością czysto ludzką. Tylko z krzyża Chrystusa możemy nauczyć się, czym jest miłość do końca” – wskazywał.

Hierarcha wyjaśniał, że prawdziwa miłość jest darem z siebie samego dla drugiej osoby i tak jak Jezus na krzyżu ofiarował się cały, tak małżonkowie w sakramencie małżeństwa dają siebie samych jedno drugiemu – myśli, wolę, uczucia, ciało. Dodał dalej, że dlatego tak niezwykle ważne w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa jest zachowanie czystości.

Przypomniał również, że miłość małżeńska jest również stwórcza - jej owocem jest nowy człowiek, poczęte życie. „To piękny gest ufności Boga względem człowieka” – zauważył abp Wojda.

Apelował do zgromadzonych na Eucharystii, aby nieustannie korzystali z nauki krzyża, by wnosili go do swojego życia i z niego czerpali moc i siłę w trudnych sytuacjach.

Po homilii małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia z dnia ślubu.

Na uroczystość przybyło blisko 40 par z terenu archidiecezji. Najmłodsza z par jest małżeństwem od trzech lat, najstarsza w tym roku obchodzi 65. rocznicę ślubu.

Mszę św. koncelebrował Abp senior Edward Ozorowski oraz proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Henryk Żukowski.