„Katedrą białostocką zawładnęła dziś młodzież. I dobrze się dzieje, bo młodzież jest nadzieją Kościoła i świata, a jej entuzjazm życia potrzebny jest zarówno dzieciom, jak i osobom w dojrzałym już wieku” – mówił w homilii Arcybiskup Metropolita.

Abp Ozorowski podkreślał, że Niedziela Palmowa to „niedziela radości”, pomimo, że czytana jest Ewangelia Męki Pańskiej. „Męka Chrystusa poprzedzona ona była wieloma wydarzeniami, które ludzi wprawiały w radość: uzdrowienia z chorób, odpuszczenia grzechów, przemienienie na Górze Tabor, rozmnożenie chleba (…). Największa jednak radość płynie z tego, co nastąpiło po ukrzyżowaniu, ze zmartwychwstania Chrystusa Pana” – podkreślał Arcybiskup.

Zauważył, że jeśli ludzkie radości oparte są jedynie na doczesnym powodzeniu, są zazwyczaj krótkie i przemijające. Wskazywał, że jest tylko jedna, prawdziwa radość, która nie przemija i towarzyszy człowiekowi pośród różnych życiowych doświadczeń: „Jest to radość, która płynie z przynależności do Pana. Ci wszyscy, którzy są z Chrystusem i wraz z Nim starają się iść przez życie, nawet jeśli idą drogą krzyżową, niosą w sobie radość płynącą ze świadomości, że dążą do chwały zmartwychwstania” – mówił hierarcha.

„Męka Pańska, której wysłuchaliśmy, to ogromny dramat, który wydarzył się między ludźmi a Bogiem i trwa aż po nasze czasy” – mówił Pasterz Kościoła białostockiego, przywołując różnorakie ludzkie postawy wobec tego dramatu. „Od wieków jedni wobec niego zginają kolana, inni schylają głowy, a jeszcze inni urągają, jak wówczas, gdy Chrystus niósł krzyż ulicami Jerozolimy”.

Zapewniał młodzież, że Chrystus jest z nimi nieustannie i uwalnia od wszelkiego lęku, gdyż On „zwyciężył świat”. „Oby słowa Męki Pańskiej dziś wysłuchane, oby dramat ukrzyżowania trzymał mas mocno przy Chrystusie, tak, byśmy idąc za Nim doszli do wiekuistego szczęścia” – zakończył Abp Ozorowski.

Po homilii młodzież uroczyście, trzymając w ręku zapalone świece, wyznała publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

Obchody Światowego Dnia Młodzieży w archidiecezji białostockiej rozpoczął koncert muzyki chrześcijańskiej na dziedzińcu Pałacu Branickich. Następnie miało miejsce rozstrzygniecie ogłoszonego przed paroma tygodniami konkursu plastycznego na najpiękniejszą palmę. Nagrody wręczono w kategoriach szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, kościelnych wspólnot młodzieżowych oraz rodzin wręczył Bp Henryk Ciereszko.

Na placu odbył się również konkurs na najwyższą przyniesioną palmę. Jury tworzyli: Łucja Orzechowska, wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Dymitr Grozdew, artysta grafik z Białegostoku oraz Dorota Kozłowska, dziennikarka Radia Białystok. Decydującymi okazały się jednak oklaski, jakimi obecni na placu nagradzali poszczególne palmy. Zwyciężyła palma wykonana przez młodzież z parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku.

Na zakończenie spotkania młodych rozpoczęła się liturgia Niedzieli Palmowej. Bp Henryk Ciereszko poświęcił przyniesione palmy, a po odczytaniu fragmentu Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, uczestnicy przeszli procesyjne do archikatedry białostockiej, gdzie wraz z wiernymi uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego. Mszę św. koncelebrowali kapłani duszpasterze młodzieży, ks. dr Jarosław Grzegorczyk, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz profesorowie Seminarium Duchownego. Podczas Mszy św. soliści i chór seminaryjny wykonał Pasję wg. św. Łukasza.

Białostockie obchody Światowego Dnia Młodzieży zostały zorganizowane przy współpracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Honorowym patronatem inicjatywę objęli Abp Edward Ozorowski oraz prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W przygotowanie uroczystości zaangażowana była Rada Duszpasterska ds. Dzieci i Młodzieży.