W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w naszym regionie, zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, a zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych, dezynfekcji rąk i zachowanie należnego dystansu społecznego.

W łączności z apelem Ojca Świętego, Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam również do przyjęcia szczepień przeciwko wirusowi COVID, gdyż na dzień dzisiejszy, tylko tak możemy ocalić zdrowie i życie wielu osób.

W sposób szczególny zwracam się do moich Kapłanów. Dziękuję im za dotychczasową posługę i apeluję o konsekwentne przestrzeganie zaleceń sanitarnych w miejscach sprawowania kultu, o umożliwienie wiernym wszystkiego, co wiązałoby się z bezpiecznym sprawowaniem sakramentu pokuty oraz przyjęciem przez nich Komunii św. do ust lub na rękę, wedle ich życzenia.

Wszystkie wysiłki i podjęte trudy są wyrazem odpowiedzialności i troski o zdrowie i życie nasze i bliźnich.

Ponadto, pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich wytrwałą i heroiczną służbę w walce z pandemią.

Ufam, że patronowie naszej Archidiecezji ─ Matka Boża Miłosierdzia, św. Jerzy Męczennik oraz bł. ks. Michał Sopoćko, wyjednają nam łaskę zwycięstwa nad pandemią.

Abp Józef Guzdek       
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI


Białystok, dnia 28 października 2021 roku