W zmaganiach olimpijskich I nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymała Weronika Załuska Liceum w Drohiczynie, drugą - Kinga Romańczuk z Białegostoku, trzecią - Joanna Lewoc z Suwałk. W kategorii gimnazjów zwyciężyła Magdalena Jabłonowska z Białegostoku, drugie miejsce zajęła Diana Kazimierczuk z Drohiczyna, a miejsce trzecie – Anna Danielczuk z Białegostoku.

W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych m.in. z Białegostoku, Suwałk, Wysokiego Mazowieckiego, Drohiczyna, Płaskiej i Siemiatycz. Nagrodami rzeczowymi obdarowane zostały 22 osoby, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i kalendarz z nauczaniem bł. Jana Pawła II. Ich fundatorami byli: Abp Edward Ozorowski, biskup drohiczyński Antoni Dydycz, prezydent miasta Białegostoku, podlaskie Kuratorium Oświaty oraz Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

W gali finałowej uczestniczył Abp Senior Stanisław Szymecki. Zwracając się do uczestników i organizatorów powiedział: „Dzisiejsza walka między wami - jeśli można tak to nazwać - toczyła się o to, co starał się przekazać o Dekalogu, zwłaszcza ludziom młodym, bł. Jan Paweł II”. Arcybiskup Senior, przypominając przesłanie czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, wskazał na czwarte przykazanie, które wówczas Papież wyjaśniał w Kielcach, porównując Ojczyznę do Matki. Abp Szymecki podkreślał, że tamte słowa Papieża są wciąż aktualne, zwłaszcza dziś, gdy „wszelkimi sposobami niszczona jest rodzina”. Wskazywał, że „odpowiedzialność za Ojczyznę powinna dotyczyć wszystkich”.

Galę poprzedził program artystyczny przygotowany przez młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

„Celem olimpiady jest - jak podkreśla ks. dr Radosław Kimsza, dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Metropolitalnej Białostockiej - kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży, przybliżanie życia i wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, a także ukazywanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości dla dzisiejszego człowieka”.

Ks. Kimsza przypomniał, że na terenie województwa podlaskiego istnieje Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. „Pomysł ogólnopolskich zmagań olimpijskich wypełnionych treścią nauczania bł. Jana Pawła II zrodził się stąd, że chcieliśmy utrwalić pamięć o Papieżu, nie tyle w kontekście «kremówek» i wspominania «słodkiej» postaci z przeszłości, ale przede wszystkim pamięć o Apostole, który głosił konkretne słowo, które powinno mieć także dzisiaj przełożenie na nasze życie, gdyż jest to słowo wsparte nauczaniem Jezusa Chrystusa, a więc słowo wciąż żywe i skuteczne” – mówił ks. Kimsza.

Autorami pytań dla uczestników olimpiady były osoby duchowne i świeckie z Białegostoku. W gali wieńczącej zmagania wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych miasta i regionu, podlaskiego Kuratorium Oświaty, a także duchowni i katecheci świeccy przygotowujący młodzież do olimpiady.

Ogólnopolski finał olimpiady odbędzie się w czerwcu br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.