Wyjaśniając w homilii tajemnicę Bożego miłosierdzia, metropolita białostocki podkreślał, że jest ono wielokierunkowe. „Zstępuje z góry i schodzi na dół, aż na dno ludzkiej nędzy. Tu zaś przyjmuje kierunek poziomy, tzn. zaprasza ludzi do okazywania miłosierdzia jedni drugim. «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,5). Miłosierdzie odwzajemnione przynosi plon stokrotny. Ludzie odnajdują sens swojego życia, stają się lepsi, tworzą komunię” – mówił.

Arcybiskup zauważył, że gdy ludzie zaczynają się kierować miłosierdziem, wówczas ich życie staje się hymnem wznoszącym się ku górze. „Symbolem tej rzeczywistości jest krzyż Chrystusowy. Jego trzon łączy niebo z ziemią a pozioma belka obejmuje wszystkich ludzi. Śmierć Chrystusa w ten sposób jest najdoskonalszym przejawem Bożego miłosierdzia” – wyjaśniał.

Na zakończenie homilii, która następnie została odczytana w pięciu językach, hierarcha zachęcał młodych przybyłych do Białegostoku z 18 krajów świata, aby starali się przylgnąć do krzyża Chrystusa i z Nim szli przez życie.

Eucharystię koncelebrowali księża biskupi z Białegostoku, towarzyszący młodzieży biskupi ze Szwajcarii, Francji i Stanów Zjednoczonych oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na wspólną modlitwę licznie przybyli wolontariusze Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Betania”, mieszkańcy Białegostoku oraz rodziny przyjmujące pielgrzymów w swoich domach.

Po Mszy św. młodzi pielgrzymi przeszli ulicami miasta do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, niosąc relikwie bł. ks. Michała Sopoćki i specjalnie przygotowany na Dni w Diecezji krzyż, który jutro stanie na Górze Krzyży w Wasilkowie.

Po drodze przez dłuższą chwilę pielgrzymi trwali w milczeniu adorując krzyż przy Rondzie św. Faustyny Kowalskiej, znajdującym się nieopodal ul. Poleskiej, gdzie przez wiele lat żył i posługiwał bł. ks. Michał Sopoćko.

Do późnych godzin wieczornych w Sanktuarium młodzi będą trwali na modlitewnym czuwaniu.

Jutro odwiedzą Sokółkę, miejsce Wydarzenia Eucharystycznego, gdzie abp. Ozorowski będzie przewodniczył Mszy św., a w godzinach popołudniowych Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.