Arcybiskup Wojciech Ziemba urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne, w diecezji tarnowskiej. W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. W latach 1963-1965 odbył służbę wojskową w Dęblinie.

Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 18 czerwca 1967 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w  Kętrzynie (1967-1969), a następnie w olsztyńskiej parafii św. Jakuba (1969-1970). W latach 1970-1974 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej. Studiował również w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1980-1981). Po studiach wykładał przedmioty biblijne w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie, gdzie pełnił kolejno funkcje prefekta, wicerektora, a następnie rektora Seminarium.

23 czerwca 1982 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej. Sakrę biskupią przyjął w katedrze św. Jakuba w Olsztynie 4 lipca 1982 r. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: "Bóg bogaty w miłosierdzie".

Po reorganizacji przez Jana Pawła II struktur kościelnych w Polsce, 25 marca 1992 r. został mianowany pierwszym biskupem ełckim. Przyczynił się do powstania Seminarium Duchownego w Ełku, zorganizował Kurię, Sąd Biskupi i Caritas Diecezji Ełckiej.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 16 listopada 2000 r. otrzymał nominację Ojca Świętego Jana Pawła II na arcybiskupa metropolitę białostockiego. Ingres do archikatedry białostockiej odbył 9 grudnia 2000 r. W czasie swojej posługi pasterskiej troszczył się o rozwój ośrodków duszpasterskich w archidiecezji białostockiej i  przeorganizował sieć dekanalną. Utworzył 20 nowych parafii. Z jego inicjatywy zostało wybudowane Centrum Administracyjno-Pastoralne Archidiecezji Białostockiej. Zorganizował I Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Białostockiej (2005) i Kongres Miłosierdzia Archidiecezji Białostockiej (2006). Włożył wiele sił w propagowanie kultu Miłosierdzia Bożego i proces beatyfikacyjny jego apostoła księdza Michała Sopoćki. 

30 maja 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą warmińskim. Funkcję tę pełnił do 15 października 2016 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity warmińskiego z powodu ukończenia 75 roku życia i rozpoczęcia czasu kanonicznej emerytury.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski był przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy i Komisji Misyjnej. Należał do Komisji Duszpasterstwa oraz do Rady Ekonomicznej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!


Msza Święta pogrzebowa śp. abp. Wojciecha Ziemby z udziałem księży biskupów i oficjalnych delegacji będzie sprawowana we wtorek 27 kwietnia o godz. 12:00 w bazylice katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie. Będzie ona transmitowana online na stronach internetowych: archwarmia.pl, radioolsztyn.pl.

Msza św. w intencji śp. abp Wojciecha Ziemby zostanie odprawiona w archikatedrze białostockiej w czwartek 29 kwietnia o godz. 18:00.


Bp Henryk Ciereszko, Administrator Archidiecezji Białostockiej zaprasza wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do włączenia się w modlitwę za śp. byłego Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego.