Organizatorem uroczystości rocznicowych był ks. kmdr por. Zbigniew Rećko proboszcz parafii wojskowej pw. św. Jerzego w Białymstoku wraz z dowództwem Garnizonu Białystok. Jak podkreślił ks. Rećko, niezmiernie ważne jest, aby uroczystości w tym miejscu gromadziły przedstawicieli wszelkich służb mundurowych województwa podlaskiego.

Obchody rocznicy wybuchu powstania rozpoczęły się o godz. 12:00 i przebiegały według ceremoniału wojskowego. Wartę honorową pełnili żołnierze z 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Obecne były również liczne poczty sztandarowe, m.in.: Straży Pożarnej, Służby Celnej, Lasów Państwowych oraz Gimnazjum w Supraślu . Przybyli także kapelani wojskowi i harcerscy oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Modlitwom przewodniczyli kapelani Wojska Polskiego - katolicki, prawosławny i ewangelicki. Odśpiewano także psalm żałobny i litanię polecając Bożemu Miłosierdziu żołnierzy, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na zakończenie poszczególne delegacje złożyły wieńce przy głównej tablicy przy grobach bohaterskich powstańców.

We wrześniu ubiegłego roku na skraju Arboretum w Kopnej Górze odbyła się uroczystość pochówku i otwarcia powstałego tam cmentarza powstańców listopadowych poległych w bitwie pod Sokołdą. Parafia wojskowa pw. św. Jerzego w Białymstoku organizując uroczystości upamiętniające Powstanie Listopadowe, pragnie przyczynić się do wpisania tego szczególnego miejsca do panteonu narodowej pamięci ziemi białostockiej. 


Powstanie Listopadowe rozpoczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. 7 lipca 1831 roku pod Sokołdą maszerujący spod Wilna oddział pułkownika Józefa Zaliwskiego stoczył bitwę z wojskami rosyjskimi. Zaskoczeni powstańcy zostali rozbici, a poległych pochowano w bezimiennym grobie. Dzięki zapaleńcom historii oraz wsparciu Gminy Supraśl - udało się odnaleźć mogiłę powstańczą oraz wybudować mauzoleum ku czci bohaterów  zrywu niepodległościowego.