Białystok reprezentowany był przez zorganizowane grupy z następujących parafii wraz z duszpasterzami: św. Jadwigi Królowej z ks. Krzysztofem Rogożyńskim, Ducha Świętego z ks. Jerzym Ostrowskim, Zmartwychwstania Pańskiego z ks. Wojciechem Rogowskim, św. Rocha z ks. prał. Tadeuszem Żdanukiem, Najświętszego Serca Jezusowego z ks. Witoldem Skroubą, Świętej Rodziny z ks. Stanisławem Gudelem, św. Wojciecha z ks. Adamem Szotem, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła wraz z Parafią Przemienienia Pańskiego z Wasilkowa z ks. Bogdanem Skłodowskim, Rodzinne Koło Żywego Różańca z parafii katedralnej. Ponadto przybyli pielgrzymi z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty z Knyszyna z ks. Jerzym Chwiećko, z Parafii Trójcy Świętej w Sidrze z ks. Mirosławem Matysem oraz z parafii św. Antoniego w Sokółce z ks. Józefem Jaromą.

Licznie zgromadzili się członkowie kół różańcowych z parafii w Różanymstoku i pobliskiej Dąbrowy Białostockiej.

Pielgrzymów w imieniu księdza proboszcza i kustosza sanktuarium powitał wikariusz, ks. Paweł Rudnicki. Koncelebrowanej przez 12 kapłanów Mszy św. przewodniczył ks. Tadeusz Żdanuk, a homilię wygłosił ks. Ignacy Chodźko.

Kaznodzieja podkreślił, że medytacja tajemnic różańcowych jestszczególną formą kontaktu poprzez modlitwę z Bogiem, Jezusem Chrystusem i Jego Matką. Zauważył, że kluczowe znaczenie dla efektywności tej modlitwy ma żywa wiara. Po zakończeniu Mszy św. ks. Jerzy Walo poprowadził modlitwę różańcową z rozważaniem tajemnic radosnych, a następnie modlitwę Anioł Pański.

Po przerwie obiadowej ks. Paweł Rudnicki wygłosił konferencję, której wiodącym zagadnieniem było znaczenie różańca dla skuteczności pracy duszpasterskiej i całości życia wiarą zarówno kapłanów, jak i wiernych świeckich. Głoszone tezy popierał przykładami z życia i osobistymi świadectwami św. Jana Bosko.

Ostatnim punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową i rozważaniem tajemnic światła. Prowadzący nabożeństwo ks. Artur Sulik nawiązał do przypadającego tego dnia wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej i tajemnicy miłosierdzia Bożego.

Na zakończenie pielgrzymki słowa podziękowania za organizację uroczystości i gościnność skierował do różanostockich salezjanów ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii św. Rocha. 

Tadeusz Możejko