W rozmowach z Metropolitą Białostockim Gość ze Stanów Zjednoczonych wyraził wdzięczność za kształcenie w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku alumnów, którzy po dwóch latach studiów filozoficznych, studia teologiczne kontynuować będą w Seminarium im. ks. Abramowicza w Chicago. Arcybiskup Ozorowski przekazał również  do archidiecezji chicagowskiej relikwie bł. ks. Michała Sopoćki.

W białostockim Seminarium Duchownym bp Wypych przewodniczył Mszy św. z udziałem alumnów, z którymi następnie spotkał się w auli św. Kazimierza. Biskup zwiedził również nową wystawę w gmachu Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego.  

Podczas swego pobytu na Ziemi Białostockiej Biskup z Chicago nawiedził także Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie modlił się przy relikwiach bł. ks. Sopocki, kościół kolegiacki w Sokółce, gdzie zatrzymał się na adoracji przed wystawionym wraz z Cząstką Ciała Pańskiego Najświętszym Sakramentem oraz odwiedził wysuniętą najbardziej na wschód Polski parafię w Klimówce. 

Bp Wypych pochodzi z Archidiecezji Krakowskiej. W 1983 rozpoczął pracę w Archidiecezji Chicago, do której został inkardynowany w 1998 r. W roku 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym w Chicago i biskupem tytularnym Naraggara.