W homilii ks. prał. Henryk Żukowski, proboszcz parafii katedralnej, nawiązując do liturgii słowa podkreślał, że każdy człowiek, nawet stojący blisko Boga - jak bohater dzisiejszej Ewangelii, Jan Chrzciciel - nie jest wolny od pokus. Nie wchodzi jednak w dialog z rodzącymi się wątpliwościami, ale pyta wprost Jezusa: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”

Kaznodzieja zauważył, że każdy człowiek narażony jest na pokusy podważające często sens wiary w Boga. „I dlatego każdy z nas, potrzebuje co jakiś czas takiego umocnienia w wierze, jakie otrzymał Jan od Jezusa. A od tego, jak silna jest nasza wiara, zależy kształt naszego życia” – mówił ks. Żukowski, wskazując na znaczenie wiary w życiu osobistym i społecznym i na konsekwencje niewiary.

Proboszcz archikatedry życzył bp. Henrykowi, aby droga jego pasterskiego posługiwania była naznaczona wiernością Chrystusowi i misji, którą otrzymał podczas święceń biskupich, by przygotował wielu ludziom drogę do Chrystusa, jako do Tego, „który miał przyjść”. „Niech całej posłudze biskupiej towarzyszy radość i osobista więź z Tym, który jest i który zamieszkał miedzy nami” – dodał.

Na zakończenie Eucharystii bp Ciereszko przyjął życzenia złożone przez Rektora i przedstawiciela alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Dziękując za życzenia, modlitwę i wszelką życzliwość bp Henryk tak mówił, odnosząc się do słów swojego zawołania biskupiego: „Dopiero dziś dociera do mnie jak bardzo muszę ufać i jak wiele jeszcze przede mną”. Słowa wdzięczności skierował do Abp Edwarda Ozorowskiego, który wprowadzał go w posługę biskupią i do Abp. Staniaława Szymeckiego, który do dziś „wspiera ojcowską serdecznością we wszelkich podejmowanych zadaniach”. Dziękował alumnom, siostrom zakonnym i wiernym, z którymi ma łaskę doświadczać „wspólnego kroczenia drogami wiary”.