Rok 2014 jest piątym rokiem pielgrzymowania Białostockim Szlaku Pielgrzymkowo- Turystycznym „Śladami Bł. ks. Michała Sopoćki”. Terminy spotkań na Szlaku są dniami upamiętniającymi narodziny dla nieba ks. Sopoćki (15. dzień miesiąca) oraz ogłoszenia błogosławionym (28. dzień miesiąca).

w dniu wspomnienia beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, 28 maja br. Czciciele  Miłosierdzia Bożego spotkali się w białostockiej Archikatedrze, która jest drugim miejscem stacyjnym Szlaku.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., celebrowaną w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej przez księdza Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku - odprawiającego po raz kolejny mszę św. w intencji osób pielgrzymujących Szlakiem - oraz księży: Pawła Murzińskiego i Mariana Radziwona, wikariuszy parafii katedralnej. Ks. Kozakiewicz, rozpoczynając Eucharystię., podkreślił, że „mamy dziś również w naszej Archidiecezji dzień pielgrzymowania  Białostockim Szlakiem „Śladami Bł. ks. Michała Sopoćki” i zaprosił wszystkich do uczestnictwa, bo „Pielgrzymowanie sprawia, iż  ukierunkowanie na Boga w naszym życiu ulega wzmocnieniu”.

W modlitwie wiernych, za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia i wstawiennictwem bł. ks. Michała Sopoćki wierni prosili m.in. o rychłe ogłoszenie błogosławionym Sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, w 33 rocznicę Jego śmierci.

Archikatedra, główna świątynia miasta i archidiecezji, zawsze pozostawała bliska błogosławionemu ks. Michałowi Sopoćce ze względu na swój charakter i znaczenie.

Wraz z duchowieństwem i wiernymi uczestniczył tu w ważnych uroczystościach kościelnych, w obchodach świąt i nabożeństwach. Niejednokrotnie sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej. U schyłku życia zasiadał w stallach bazyliki jako kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej, uhonorowany tą godnością za swoje wielkie zasługi dla Kościoła.

Najbardziej widocznym w bazylice znakiem, związanym z osobą Błogosławionego, pozostaje obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego. Obraz powstał w 1955 r. na zamówienie księdza Michała Sopoćki, który sprowadził go następnie do Białegostoku. Właśnie w kaplicy Jezusa Miłosiernego zakończono pierwszy etap pielgrzymowania, w dniu 15 maja. W tym samym miejscu zgromadzili się pielgrzymi po Mszy św. i nabożeństwie majowym.

„Idąc do kolejnego punktu na mapie Szlaku, śladami, którymi podążał ksiądz Michał za swojego życia, wpatrujmy  się w postać Błogosławionego i prośmy Go, by pomagał nam swoimi czynami i życiem głosić Boże Miłosierdzie”- prosił pielgrzymów przed wyruszeniem na Szlak ks. Andrzej Kozakiewicz.

Po krótkiej modlitwie w intencji  Kościoła w Polsce i w całym świecie, pątnicy przeszli Szlakiem bł. Michała, śpiewając „Ile razy pierś odetchnie” i inne pieśni oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego, do kościoła pw. św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa na ulicy E. Orzeszkowej (kaplica Sióstr Pasterzanek).

U celu wędrówki, w pobliżu pamiątkowej tablicy stanowiącej element Szlaku, ks. kanonik zaprosił pielgrzymów na kolejny etap pielgrzymki w dniu 28 czerwca o godz. 18.00 oraz do udziału w spotkaniach z Bożym Miłosierdziem, które będą kontynuowane w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Najbliższe- w sobotę, 31 maja, rozpocznie się mszą św. o godz. 15.00, w dolnym kościele.