Uroczystości rozpoczęły się przyjazdem banderii husarskiej pod kościół św. Kazimierza Królewicza. Następnie, przy asyście ks. Piotra Skargi, w rolę którego wcielił się znany aktor Maciej Gąsiorek, a także ks. prał. Wojciecha Łazewskiego, proboszcza największej białostockiej parafii,  wspólnie odmówiono modlitwę Anioł Pański, po czym banderia udała się do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, na uroczystą Mszę św.

Przybyłych powitał osobiście ks. prał. Stanisław Hołodok, gospodarz parafii. W czasie homilii, duszpasterz podkreślał znaczenie udziału we Mszy Świętej dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania wojsk z epoki Rzeczypospolitej, ukazujących siłę tradycji i kultury polskiej, apelując o czerpanie przykładu z wzorców, które reprezentują.

Po Mszy św. na placu przed parafią rozpoczęła się oryginalna, jedyna w Polsce tego rodzaju uroczystość, upamiętniająca wielkiego wychowawcę Narodu, ks. Piotra Skargę – inscenizacja sejmiku szlacheckiego. Sejmik otworzył komisarz królewski, w którego rolę wcielił się kasztelan zamku w Gniewie, porucznik husarski – Jarosław Struczyński. W czasie narad szlachta ziemi podlaskiej traktowała o nowych podatkach na zaciąg wojenny. Doszło do zwad i kłótni, które doprowadziły do pojedynków na szable. Walkę przerwało wejście nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy – ks. Piotra Skargi. Aktor Maciej Gąsiorek w niezapomniany sposób wygłosił kazanie ,,O miłości ku Ojczyźnie..’’.

Po inscenizacji sejmiku nastąpił uroczysty popis i zaprzysiężenie chorągwi husarskiej, nawiązującej do tradycji podlaskich Husarzy z czasów Wojewody Podlaskiego Stefana Mikołaja Branickiego. Do Podlaskiej Chorągwi Husarskiej powołanych zostało 16 osób, na czele z Rotmistrzem Chorągwi Dariuszem Wasilewskim. Całość wydarzenia zwieńczyły honorowe salwy armatnie, wykonane przez Komputową Chorągiew Stefana Czarnieckiego z Białegostoku.

Jak powiedział organizator, prezes Fundacji Obowiązek Polski – Dariusz Wasilewski, uczestnicy chcieli przypomnieć mieszkańcom Białegostoku postać ks. Piotra Skargi, a także uczulić na narodową historię. ,,Żeby młodzież oraz dorośli, sięgali do byłych lat i uczyli się takich postaw na przyszłość’’ – podkreślał.

Organizatorzy  Dnia Tradycji Rzeczypospolitej serdecznie wszystkim za przybycie, wsparcie oraz zapraszają do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach kolejnych inicjatyw.