Pobyt młodych stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia” z całej Polski w Białymstoku zostanie zainaugurowany Mszą św. w archikatedrze pod przewodnictwem abp. Edwarda Ozorowskiego, 14 lipca (piątek) o godz. 10.00.

21 lipca (piątek) o godz. 20.00 rozpocznie się wspólna modlitwa różańcowa ulicami miasta. Młodzież przejdzie z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do archikatedry.

Na zakończenie pobytu młodzieży w Białymstoku, 23 lipca (niedziela) o godz. 9.30 w archikatedrze zostanie odprawiona Msza św.
O godz. 15.30 na Rynku Kościuszki odbędzie się koncert w wykonaniu stypendystów Fundacji jako wyraz wdzięczności mieszkańcom Białegostoku za życzliwe przyjęcie. Koncert poprzedzi występ zespołu Winnica (od godz. 14.30) i wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Więcej informacji na stronie internetowej „Dzieła Nowego Tysiąclecia”„Żywy pomnik” św. Jana Pawła II w Mieście Miłosierdzia


Wszystko zaczęło się od zaproszenia, które ok. 1,5 roku temu prezydent Tadeusz Truskolaski wystosował do Zarządu Fundacji. Gospodarz miasta postanowił ugościć w Stolicy Podlasia młodych, zdolnych ludzi objętych programem stypendialnym wspomnianej Fundacji. W 26. rocznicę pobytu Papieża Jana Pawła II w Białymstoku chciał pokazać swoje miasto z jego przebogatą historią, kulturą i nauką. Zamierzenia władz Białegostoku spotkały się z wielką przychylnością ze strony abp. Edwarda Ozorowskiego, wówczas Metropolity Białostockiego oraz marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego.

Prace koncepcyjne i organizacyjne nad ostatecznym kształtem obozu trwały cały rok. Dzięki harmonijnej współpracy Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego oraz zaangażowaniu przedstawicieli trzech białostockich uczelni wyższych (Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka) udało się stworzyć oryginalny, autorski program obozu, dostosowany do potrzeb jego uczestników.

Dnia 14 lipca o godz. 10.00 abp Edward Ozorowski będzie przewodniczył Mszy św. w katedrze, która zainauguruje pobyt gimnazjalistów i uczniów szkół średnich z całej Polski w Białymstoku. W kolejnych dniach uczestnicy obozu będą mieli okazję na zwiedzenie miasta oraz spotkanie się z jego mieszkańcami, m.in. w czasie niedzielnych Eucharystii, w których będą uczestniczyć 16 lipca. Tego dnia młodzi odwiedzą 34 miejscowe parafie, gdzie podziękują za okazaną im gościnność, zbiórkę środków na stypendia podczas corocznych Dni Papieskich, pomodlą się za darczyńców Fundacji i opowiedzą o sobie. Wierni będą mogli wysłuchać ich świadectw dotyczących przynależności do rodziny fundacyjnej zwanej „Żywym Pomnikiem” św. Jana Pawła II.

W ramach programu obozu uczniowie odwiedzą m.in. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Wezmą również udział w dwóch dniach zajęć na lokalnych uczelniach publicznych, gdzie będą mieli szansę zapoznania się z ofertą edukacyjną tych placówek. Jest to o tyle ważne, że już niedługo będą oni podejmowali kluczowe decyzje odnośnie do miejsca i kierunku planowanych studiów. 19 lipca uczestnicy obozu wyruszą pociągiem z pielgrzymką do Sokółki, gdzie zapoznają się z historią „Wydarzenia Eucharystycznego”, które tam miało miejsce 9 lat temu i przeżyją Mszę św. w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. W organizację tego wyjątkowego dnia zaangażowały się także władze miasta Sokółki. Kolejnym dniem wyjazdowym będzie 20 lipca, kiedy to dzięki wsparciu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej podopieczni Fundacji zapoznają się z największymi atrakcjami turystycznymi i kulturowymi tej ziemi.

Szczególny z duchowego punktu widzenia będzie piątek 21 lipca. Tego dnia stypendyści wezmą udział w dniu skupienia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie zapoznają się z osobą bł. ks. Michała Sopoćki i jego przesłaniem o Bożym Miłosierdziu. Wydarzenie to zakończy procesja modlitewna do katedry ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję lampionami, do udziału w której zaproszeni są mieszkańcy miasta.

Na zakończenie obozu w niedzielę, 23 lipca, na Rynku Kościuszki w Białymstoku, w ramach podziękowania dla społeczności miasta i wspólnoty Archidiecezji zostanie zorganizowany koncert zespołu „Tylko Ty” złożony ze stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Poprzedzi go występ zespołu „Winnica”. Całość rozpocznie się o godz. 14.30. Tego samego dnia z serca Białegostoku Redakcja Katolicka Telewizji Polskiej będzie transmitowała południowy program Między Ziemią a Niebem poświęcony tegorocznemu obozowi Fundacji w Białymstoku.

Od przeszło 17 lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera stypendiami edukacyjnymi młodych, zdolnych ludzi z niezamożnych rodzin, wywodzących się z niewielkich miejscowości. Wielu z nich pochodzi z rodzin wielodzietnych. Najistotniejszym celem działania organizacji jest wychowanie młodzieży w duchu wartości, którym całe życie wiernie służył Papież Polak. Misja Fundacji realizuje się poprzez całoroczną opiekę duszpasterską roztaczaną nad uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w diecezjach, z których pochodzą oraz organizację obozu formacyjno-integracyjnego w okresie wakacyjnym. Analogiczny program stypendialny realizowany jest w grupie ponad 1000 studentów kształcących się w 18 największych ośrodkach akademickich naszego kraju. Środki na stypendia pochodzą z przykościelnej i publicznej zbiórki pieniężnej organizowanej podczas corocznego Dnia Papieskiego, z odpisu 1 procentu podatku dochodowego i darowizn od osób indywidualnych oraz instytucji.

ks. Dariusz Kowalczyk
Katarzyna Obrębska