Na terenie parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej znajdują się dwa miejsca szczególnie związane z osobą błogosławionego księdza, są to budynek byłego seminarium duchownego, w którym był wykładowcą oraz ojcem duchowym i spowiednikiem alumnów oraz dom przy ul. Złotej 9, w którym wynajmował mieszkanie. W mieszkaniu tym ksiądz Michał Sopoćko przeżył niemal cały białostocki okres swego życia. Było to miejsce pracy naukowej, modlitwy i wypoczynku. Tu dojrzewały jego idee dotyczące apostolstwa Miłosierdzia Bożego oraz plany starań o kościelną aprobatę kultu.

Spotkanie na Szlaku rozpoczęto Eucharystią w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, którą celebrowali ks. Marcin Perzchało wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, ks. kanonik Andrzej Kozakiewicz kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
i ks. Wojciech Rogowski wikariusz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego. W homilii ksiądz Wojciech Rogowski wzywał do zastanowienia nad tym, jakimi chrześcijanami jesteśmy.

Czy żyjąc we wspólnocie, w parafii, w swoim dążeniem do świętości, do bycia jak najbliżej Boga pokazujesz, że jest w tobie Łaska Boża, że jest w tobie obecny Bóg. Czy przez to jak postępujesz ktoś nie odszedł od Boga. Czy w swojej pysze nie próbujesz zawładnąć innymi, bo tylko ty wiesz jak żyć, jak postępować. Kaznodzieja wzywał „Zadaj sobie pytanie: Czy żyjesz w prawdzie?”

„I nawet, jeśli teraz jesteś daleko od Boga, czujesz się godny pogardy, czujesz jak wiele brakuje, to z łaską Boga da się przezwyciężyć wszystko. Jego miłosierna miłość jest wielka” - te słowa wypowiedział ks. Marcin Pierzchało rozpoczynając Eucharystię.

Po Mszy Św. pątnicy wraz ks. Andrzejem Kozakiewiczem i ks. Marcinem Pierzchałą wyruszyli, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego do kościoła Najświętszego Serca Jezusa modląc się przez wstawiennictwo błogosławionego Michała do Boga Miłosiernego. Pielgrzymów na miejscu stacyjnym serdecznie powitał ks. Witold Skrouba proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa, przypomniał on, że w kościele NSJ, już w 1949 r. został zawieszony obraz Jezusa Miłosiernego oraz powstało pierwsze w Białymstoku, żywe ognisko kultu Miłosierdzia Bożego. Mówił o czasach zakazu Stolicy Apostolskiej i zastrzeżeń lokalnej władzy kościelnej, co do szerzenia kultu w formach wywodzących się z objawień św. Faustyny. Ks. Witold Skrouba wyraził swą radość z tego, że dziś możemy oddawać cześć Miłosierdziu Bożemu, że mamy Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone w II niedzielę Wielkanocą i mieliśmy Rok Miłosierdzia Bożego. Podkreślał jak cenną inicjatywą jest pielgrzymowanie „Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki”. Pielgrzymując oddajemy cześć błogosławionemu ks. Michałowi Sopoćce, który oddał się całkowicie szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego.

Kolejne spotkanie na szlaku będzie miało miejsce 15 września 2017 r., rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Traugutta 25. Po Mszy Świętej nastąpi wspólnotowe przejście z modlitwą Koronki do kolejnego miejsca na szlaku.