Na początku Liturgii ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, powitał wszystkich zgromadzonych w kościele. Natomiast kandydatów do święceń w stopniu prezbiteratu przedstawił Eminencji ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów.

Podczas kazania Metropolita Białostocki skupił się na kilku ważnych aspektach życia kapłańskiego, związanych m.in. z początkiem powołania do kapłaństwa, rolą rodziny oraz seminarium w procesie dojrzewania i umocnienia wiary, a również świadomością kapłańskiej misji w dzisiejszym świecie.

Pod koniec kazania Abp Wojda skierował do neoprezbiterów następujące słowa: „Bądźcie zawsze wszczepieni w Jezusa Chrystusa, abyście nieustannie mogli przynosić owoc obfity”.

Po kazaniu miał miejsce obrzęd święceń, podczas którego pięciu diakonów zostało wyświęconych na prezbiterów. Z Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC: Dawid Piwowarski SAC (Tomaszów Mazowiecki). Z Prowincji Chrystusa Króla SAC:Maciej Krzywiński SAC (Józefów), Marcin Majewski SAC (Garwolin), Tomasz Kotulski SAC (Kraków), Wojciech Winek SAC (Radom).

Podczas Mszy św. obecnych było ok. 80 księży diecezjalnych i zakonnych.

Przed zakończeniem Liturgii ks. Zenon Hanas SAC skierował podziękowania do Arcybiskupa, duszpasterzy parafii neoprezbiterów, formatorów ołtarzewskiej wspólnoty oraz wcześniejszych wspólnot formacyjnych, a także rodzin nowych kapłanów, krewnych i przyjaciół.

Do neoprezbiterów ks. Hanas powiedział: Święcenia nie są nagrodą za dobre sprawowanie, za wasze osobiste zasługi albo za wasze posiadane talenty czy nabyte umiejętności. Święcenia są tylko i wyłącznie łaską.

Formacja w pallotyńskim seminarium trwa 6 lat: studia filozoficzno-teologiczne. Alumni III roku wprowadzani są w posługę lektora Słowa Bożego, natomiast IV roku w posługę akolity. Przed rozpoczęciem ostatniego roku formacji seminaryjnej alumni składają wieczną profesję, a następnie przyjmują święcenia diakonatu. Zakończeniem formacji seminaryjnej są święcenia prezbiteratu, po których nowi kapłani są kierowani do posług duszpasterskich w placówkach kierowanych przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Polsce i na świecie.