W homilii ks. kan. dr Adam Szot podkreślał, że obchodzone każdego roku Zaduszki to czas poświęcony modlitwie za zmarłych - „za tych, którzy nas kształtowali i inspirowali, za tych, którzy zasługują na nasz szacunek i na naszą pamięć”.

Wyjaśniał, że powodów, aby pamiętać o zmarłych jest wiele. Przede wszystkim jednak dni modlitwy za zmarłych uświadamiają, że istnieją relacje łączące żyjących w doczesności, przebywających w czyśćcu, jak i zbawionych w niebie oraz że również po śmierci człowiek może liczyć na pamięć i modlitwę, która dla dusz oczekujących na chwałę nieba ma szczególną wartość.

Podkreślał, że także zmarli kapłani potrzebują pomocy, zwłaszcza od swoich barci w kapłaństwie, gdyż łączy ich wspólny sakrament święceń kapłańskich i Eucharystii. Przywołując biblijny opis ustanowienia Eucharystii zaznaczał, że „kapłaństwo jest sakramentem czynu, działania”.

„Sprawując Eucharystię spełniamy czyn Chrystusa, Jego ofiarę złożoną za nasze grzechy i czynimy to na Jego pamiątkę. Poprzez eucharystyczną posługę chleba i wina ta pamiątka staje się uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, całej Jego paschalnej tajemnicy, dzięki której nieustannie rodzi się, żyje i wzrasta Kościół” – mówił ks. Szot.

Zachęcał współbraci w kapłaństwie do refleksji nad tym, co dokonało się w dniu ich święceń - nad łaską, jaka stała się ich udziałem. „Pomyślmy,co nam Pan uczynił i stale czyni. Jesteśmy szafarzami Jego śmierci i zmartwychwstania oraz wielkiego oczekiwania Kościoła, który żyje wiarą i nadzieją ostatecznego przyjścia Zbawiciela. Ale zanim to nastąpi (…), On wszystko we wszystkich dopełnia, i tak trwa Jego czyn – ofiara składana na wszystkich ołtarzach świata, my zaś jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych” - zaznaczał.

Z wdzięcznością wspominał kapłanów, którzy odeszli do wieczności i dziś oczekują naszej pomocy, która najpełniej wyraża się w modlitwie, w dobrych uczynkach, w darze Mszy św. oraz przyjętej w tej intencji Komunii św.

Wśród kapłanów, którzy odeszli do wieczności w minionym roku wymienił: ks. Tadeusza Zajkowskiego, ks. kan. Eugeniusza Murawskiego, ks. kan. Stanisława Ślusarka, ks. Leszka Torebko, ks. kan. Mariana Wysockiego.

Na zakończenie Eucharystii jej uczestnicy wraz z Arcybiskupem Metropolitą odmówili modlitwę za zmarłych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Następnie celebransi i wierni udali się o krypty katedralnej, gdzie przy grobie pierwszego Metropolity Białostockiego, Abp. Edwarda Kisiela odśpiewano modlitwę „Salve Regina”.