Abp Wojda zwrócił się z prośbą do wszystkich wiernych, kapłanów oraz osób życia konsekrowanego, by w modlitwach indywidualnych i wspólnotowych usilnie błagali Boga o zesłanie tak potrzebnego deszczu.

Modlitwa, by Pan Bóg zesłał błogosławieństwo deszczu w ciężkim okresie suszy może być odmawiana również poza kościołami, indywidualnie bądź w grupach.

Tradycja modlitwy o deszcz sięga wieków średnich: chodzi o inwokacje, w których prosi się Boga o dar deszczu albo dobrych zbiorów, znajdujące się w zbiorach modlitw o ochronę przed siłami natury. Prosi się Boga, by był łaskaw uwolnić nas od kataklizmów.

Kapłani mogą również odprawiać Mszę św. ze specjalnego formularza „Modlitwa o deszcz” z „Mszy i modlitw w różnych potrzebach. Różne okoliczności życia publicznego”, który można również wykorzystać w zwykłe dni powszednie.

Oto jedna z propozycji modlitwy przed błogosławieństwem:

„Módlmy się. Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego”.

Agenda Liturgiczna, (Wydanie nowe i poszerzone), Opole 2013 r., s. 53.