Sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM ks. Grzegorz Suchodolski podkreślał, jak ważne jest umożliwienie duchowych przygotowań młodych ludzi w parafiach. Wyjaśnił również, w jakie konkretnie sposoby proboszczowie mogą włączyć się w organizację Dni w Diecezji. Ks. Dukielski zachęcał do podjęcia w dekanatach i poszczególnych parafiach formacji według materiałów pochodzących z projektu Serce 2.0, który ma na celu dotarcie do młodych ludzi poprzez nowe technologie.

Ks. Rafał Arciszewski, odpowiedzialny za przygotowanie do ŚDM w archidiecezji, przedstawił szczegółowy plan białostockich Dni w Diecezji, tegorocznej peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży oraz zaprezentował nową stronę internetową nt. przygotowań archidiecezji do ŚDM www.betania.bialystok.pl

Zebrani mogli wysłuchać hymnu archidiecezji białostockiej na Światowe Dni Młodzieży pt. „Serca gotowe”. Księża otrzymali także folder z informacjami dotyczącymi działalności białostockiej Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Betanii” oraz tekst modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży.

Spotkanie zostało poprzedzone krótkim wprowadzeniem i modlitwą Abp. Edwarda Ozorowskiego oraz zwieńczone jego pasterskim błogosławieństwem.

Dzień wcześniej, 19 lutego br. w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza z ks. Suchodolskim i ks. Dukielskim spotkali się wolontariusze białostockiej „Betanii”. Goście wspominali wyjazdy z polską młodzieżą na Światowe Dni Młodzieży, a także papieża Jana Pawła II jako pomysłodawcę ŚDM. 

Dyrektorzy Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM podkreślali, że organizacja Dni Młodzieży w Polsce to ogromne wyzwanie dla polskiego Kościoła. Zaznaczali, że w czynionych przygotowaniach najważniejsze jest „wejście na szlak duchowy”, właściwe podejście do peregrynacji symboli ŚDM, znalezienie wystarczającej liczby osób, którzy przyjmą pielgrzymów oraz aktywne uczestnictwo na szczeblu centralnym w Krakowie. Wyjaśniali również wolontariuszom symbolikę loga ŚDM. 

Odpowiadając na pytania młodych, ks. Suchodolski stwierdził, że Światowe Dni Młodzieży powinny być „nie tylko happeningiem wiary, ale szczególnym umożliwieniem młodym ludziom spotkania z Jezusem Chrystusem”. Na pytanie o trwałość wolontariatu po ŚDM odpowiedział: „Uważam, że ta impreza jest świetnym wydarzeniem aby wzmocnić struktury wolontariatu w diecezjach, tak, by pozostały na dłużej. Nie robimy ŚDM aby powiedzieć światu, że Polska żegna Jezusa Chrystusa, ale że jest na „tak” dla Chrystusa!”. 

Peregrynacja krzyża i ikony ŚDM w archidiecezji białostockiej odbędzie się w dniach 28 czerwca - 11 lipca 2015 r. Podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. archidiecezja zgłosiła gotowość przyjęcia 5 tys. młodych ludzi z innych krajów. W przygotowania zaangażowanych jest blisko 200 wolontariuszy.