W homilii ks. Marek Gryko podkreślił, że w trzecią niedzielę Adwentu liturgia zachęca do odnowienia chrześcijańskiej radości płynącej z Bożej obecności, zbawienia i miłosiernej Miłości. Nawiązując do Słowa Bożego, przypominał fundamentalną prawdę chrześcijaństwa, mówiącą, że Bóg szuka każdego człowieka i pragnie jego zbawienia.

Hasło rekolekcji „Okaż na swoje miłosierdzie” nawiązywało do rozpoczętego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Kaznodzieja wyjaśniał, że żaden człowiek nie jest wyłączony ze zbawienia, wykluczony z Bożego miłosierdzia, a Chrystus przychodzi, aby każdego człowieka ocalić. „Bóg Ojciec walczy o każde swoje dziecko, cierpliwie wyciąga do człowieka swoją miłosierną dłoń. Czyni tak, ponieważ wieczną swoja miłością kocha każdego człowieka bezwarunkowo” – mówił ks. Gryko.

Rekolekcjonista wskazał pięć dróg prowadzących na spotkanie z przychodzącym Bogiem: Słowo Boże, modlitwa serca, post i pokuta, sakrament pokuty oraz Eucharystia. Zaznaczył, że osoby związane sakramentalnym małżeństwem, które zawarły ponowny związek, nie mogąc ważnie uzyskać sakramentalnego rozgrzeszenia, mogą i powinny korzystać z indywidualnego kierownictwa duchowego.

Wyjątkowe skupienie towarzyszyło obrzędom Komunii Świętej, do której uczestnicy przygotowali się poprzez medytację i krótką adorację. Sakramentalną komunię przyjął kapłan celebrujący Eucharystię oraz jedna z par małżeństw niesakramentalnych, która podjęła zobowiązanie przeżywania swojego małżeństwa w czystości.

Małżeństwa niesakramentalne to takie, które po rozpadzie sakramentalnego małżeństwa pozostają jedynie w związku cywilnym. Duszpasterska troska o wierzących pozostających w sytuacjach nieregularnych jest zadaniem wspólnoty Kościoła, co potwierdzili Ojcowie synodalni podczas zakończonego w październiku br. Synodu na temat rodziny. Rozwiedzeni, którzy zawarli ponowne małżeństwo, pozostają we wspólnocie Kościoła. Nie są z niej ekskomunikowani i jako ochrzczeni są wezwani do nawrócenia i zbawienia.

Spotkania małżeństw niesakramentalnych odbywają się w Archidiecezji Białostockiej od 2009 r. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Każdego miesiąca spotyka się około 15-20 małżeństw niesakramentalnych.

Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Białostockiej.