Jubileusz rozpoczął się w piątkowy wieczór Mszą św. pod przewodnictwem o. Kamila Strójwąsa OCD, przełożonego Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Gorzędzieju w diecezji pelplińskiej, który wygłosił kazanie. Współkoncelebransami byli ks. Tadeusz Pawluk z Olsztyna, kapelan Stowarzyszenia Konsolata oraz ks. Jan Trochim z Nowego Dworu, proboszcz i dziekan.

Po Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Oprawę muzyczną tworzył zespół „Najmniejsi” z Ząbek k. Warszawy, który co miesiąc towarzyszy Wieczernikom Różanostockim. W sobotę wystąpił on podczas różańca, który był pierwszym punktem spotkania. Przed jego rozpoczęciem słowo do zgromadzonych skierował ks. Tadeusz, który podsumował minione 10 lat i wyraził wdzięczność wszystkim, którzy współtworzą spotkania w wymiarze duchowym i organizacyjnym.

Następnie konferencję wygłosił o. Kamil. Tematem wystąpienia była duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus jako postawy dziecięctwa duchowego oraz sposobów, w jaki to realizuje się w praktyce wszystkich, którzy chcą dążyć do zbawienia według jej wskazań.

Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia. Mszy św. wieńczącej uroczystości przewodniczył bp Henryk Ciereszko, który również wygłosił homilię. Koncelebrowali: ks. Adam Wtulich SDB, proboszcz i kustosz sanktuarium, ks. Tadeusz Pawluk, ks. Sławomir Goworek SDB z Sokołowa Podlaskiego, proboszcz i kustosz w Różanymstoku w latach 2000-2009, ks. Józef Jaroma z Sokółki posługujący Wieczernikom od 10 lat, oraz o. Kamil Strójwąs OCD.

Księdza Biskupa oraz wszystkich obecnych w świątyni powitał ks. proboszcz. Następnie głos zabrała Wanda Fiedorczyk z Dąbrowy Białostockiej, która podziękowała duchownym sprawującym liturgię za wkład w dzieło Wieczerników i jubileuszowe spotkanie. Wyrazem wdzięczności były kwiaty wręczone Ksiedzu Biskupowi i współkoncelebransom.

Przemawiając do licznie zgromadzonych w bazylice Różanostockiej bp Henryk odniósł się do charyzmatu stowarzyszenia w kontekście tajemnic Zmartwychwstania Pańskiego i Miłosierdzia Bożego. Zachęcił do ich głoszenia i dawania osobistego świadectwa m.in. poprzez podjęcie pracy nad sobą.

Wyraził radość, że Boże Miłosierdzie przejawia się ono w życiu obecnych na Mszy św. Przypomniał o przekazie bł. Michała Sopoćko i św. Teresy o Dzieciątka Jezus, uznając Wieczerniki za dar Bożego Miłosierdzia.

Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Wieczerników Różanostockich, ich funkcjonowania i uświetnienia uroczystości 10-lecia.

W sobotę oprawę muzyczną podczas adoracji i Mszy św. przygotował zespół „Guadalupe” z Lublina. Psalm wykonał znany śpiewak operowy Ryszard Morka, bas.