Abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, rozpalił symboliczne ognisko od płomienia przywiezionego z Groty Narodzenia. Zwracając się do zebranych na dziedzińcu powiedział: „Jeśli światło betlejemskiej groty jest z nami, to znaczy, że Jezus Chrystus Narodził się już w Białymstoku i możemy rozpocząć świętowanie”.


W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, harcerze, młodzież i mieszkańcy Białegostoku. Jak co roku zabrali oni Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów, aby wigilijną wieczerzę rozpocząć od wniesienia płomienia z Groty Narodzenia. Tradycyjnie, w wielu kościołach, Światło Pokoju zostanie wniesione w procesji w czasie Pasterki. W dniu wigilii harcerze zaniosą również ogień z Betlejem do wiernych.

Światło Pokoju to symboliczny ogień zapalany w Betlejem. Dzięki skautom i harcerzom światło dociera do prawie wszystkich krajów Europy. Każdego roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, stamtąd przekazywane do sąsiednich krajów.Polscy harcerze otrzymują je od Słowaków.