Na terenie parafii Matki Bożej Fatimskiej znajdują się dwa miejsca szczególnie związane z osobą Księdza Michała: budynek byłego seminarium duchownego, w którym był wykładowcą, ojcem duchowym i spowiednikiem alumnów oraz dom przy ul. Złotej 9, w którym wynajmował mieszkanie.

W mieszkaniu tym bł. ks. Michał Sopoćko przeżył niemal cały białostocki okres swego życia. Było to miejsce pracy naukowej, modlitwy i wypoczynku. Tu dojrzewały jego idee dotyczące apostolstwa Miłosierdzia Bożego oraz plany starań o kościelną aprobatę kultu.

Spotkanie na Szlaku rozpoczęto Eucharystią w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, której przewodniczył ks. Krzysztof Kralka. We Mszy św. uczestniczyli zarówno pielgrzymi, członkowie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca oraz wierni, którzy przybyli by wziąć udział w modlitwie o uzdrowienie. 

Po Mszy św. pątnicy wraz z ks. Andrzejem Kozakiewiczem - kustoszem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, ks. Adamem Szesiulem i ks. Wojciechem Popławskim wyruszyli, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, śladami bł. ks. Michała Sopoćki. Pielgrzymi, podążając ulicami miasta, modlili się, wypraszając łaski za przyczyną Błogosławionego Michała.

Po Mszy św. pielgrzymów na kolejnym miejscu stacyjnym powitał ks. Witold Skrouba, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa. Przypomniał on, że w kościele pod tym wezwaniem już w 1949 r. został zawieszony obraz Jezusa Miłosiernego oraz powstało pierwsze w Białymstoku żywe ognisko kultu Miłosierdzia Bożego. W okresie zakazu Stolicy Apostolskiej i zastrzeżeń lokalnej władzy kościelnej co do szerzenia kultu w formach wywodzących się z objawień św. Faustyny, promienie na obrazie zostały zamalowane. Dziś, z odtworzonymi promieniami, odzyskał miejsce w świątyni jako świadek trudnej drogi do ostatecznej aprobaty kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele.


Kolejne spotkanie na szlaku będzie miało miejsce 15 września 2014 r. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Traugutta 25. Po Mszy św. nastąpi wspólne przejście z modlitwą Koronki do kolejnego miejsca na szlaku.