Deklaracja Honorowego Dawcy Dobroci to niewielka karteczka, zaproszenie do przekazywania Caritas Archidiecezji Białostockiej dowolnej kwoty – ale regularnie – na cele statutowe, czyli wszystko, czym organizacja zajmuje się na co dzień – prowadzenie terapii dla uzależnionej młodzieży, świetlic dla dzieci, dojazdy pielęgniarek do chorych seniorów na terenach wiejskich, dawanie schronienia osobom bezdomnym i opieki niepełnosprawnym.

"Jako organizacja pomocowa, wiedząc, że ktoś chce nas wspierać drobnymi, ale regularnymi wpłatami, wiemy, na jaką skalę możemy planować pomoc. Dlatego tak ważna jest systematyczność" – wyjaśnia Agata Papierz.

w niedzielę, 18 listopada – nowa akcja charytatywna „Torba Samarytanka”. Jej symbolem jest papierowa torba, właśnie 18 listopada dostępna we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej. Zachęcamy do uzupełnienia jej – indywidualnie lub w grupach - artykułami spożywczymi o długim terminie przydatności, takimi jak: cukier, mąka, olej, konserwy, przetwory. Zawartość „Toreb Samarytanek” pomoże osobom ubogim, starszym i samotnym, podopiecznym Centrum Pomocy Samarytanin. – W „Samarytaninie” wydajemy w skali roku 7 tysięcy paczek osobom, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie są w stanie zapewnić sobie godnego życia – mówi ks. Piotr Zimnoch, dyrektor Centrum Pomocy Samarytanin.

Trzy razy w roku pracownicy i wolontariusze Caritas Archidiecezji Białostockiej zbierają żywność w sklepach spożywczych na terenie Białegostoku i okolic. Dzięki tym zbiórkom powstają paczki świąteczne. Okazuje się jednak, że potrzeby podopiecznych Centrum Pomocy Samarytanin są dużo większe. - Aby zapewnić wszystkim niezbędną pomoc, musimy pozyskać dodatkową żywność w ciągu roku – wyjaśnia ks. Piotr Zimnoch.

„Torby Samarytanki” można zwracać do 30 listopada do parafii lub bezpośrednio do Centrum Pomocy Samarytanin (ul. Kolejowa 26A, Białystok).