Zebrana w Zespole Szkół Katolickich młodzież rozpoczęła spotkanie wspólną modlitwą. Po niej konferencję wygłosił ks. Adam Anuszkiewicz. Mówił w niej o potrzebie niesienia pomocy innym\, która wypływa z samej natury człowieka. Wskazywał na konieczność dokonywania bezinteresownego daru z siebie dla ubogacania życia bliźniego oraz własnego. Podczas świadectwa na temat podejmowanej przez wiele lat w ramach wolontariatu posługi (m.in. w domu dla bezdomnych, domu dziecka, hospicjum, czy poprawczaku) podkreślił, że często aby nieść pomoc i być z drugim człowiekiem potrzeba przełamania swoich wewnętrznych barier. Wskazał na Jezusa, który „stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem”.

Niezwykle wymowne i poruszające świadectwo wypowiedział do zebranych Michał, chorujący od najmłodszych lat na porażenie dziecięce.

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu, stanowiącego część projektu o nazwie „Otwórz się na wolontariat”. Przedstawiono na nim postać jednego z wolontariuszy oraz zadania realizowane przez fundację Spe Salvi, zajmującą się pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W dalszej części ks. Adam ukazał uczestnikom postać Maryi jako wolontariuszki i pocieszycielki, która przychodząc z pomocą ludziom sama doznawała radości i pocieszenia. Wskazywał na zależność według, której „pocieszając doznajesz pocieszenia”.

W ramach konferencji odbyło się również krótkie spotkanie z panią Eweliną – psychologiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zajmującej się koordynacją wolontariatu. Uczestników poproszono o zastanowienie się nad korzyściami i trudnościami związanymi z byciem wolontariuszem. Następnie mieli możliwości dowiedzenia się kto może zostać wolontariuszem oraz na czym polega wolontariat. Tę część spotkania zakończyło świadectwo ks. Wojciecha Trzaski, który opowiedział zebranym co dał mu wolontariat na drodze powołania.

Ta cześć spotkania zakończyła się wspólną modlitwą o gotowość do czynienia darów miłosierdzia i umiejętność dostrzegania bliźniego i jego potrzeb.

Głównym punktem „Dnia u Mamy” była Eucharystia w archikatedrze, której przewodniczył Bp Henryk Ciereszko. W homilii ks. Tomasz Łapiak wyjaśniał na czym polega kult Matki Bożej. Ukazywał Niepokalaną jako najdoskonalsze stworzenie Boga, zapowiadane wielokrotnie już w Starym Testamencie. Podkreślał, że człowiek potrzebuje Matki Bożej by doznawać w swoim życiu szczęścia, gdyż to właśnie ona daje źródło prawdziwego szczęścia, czyli swojego Syna, oraz ukazuje do Niego drogę.

Ks. Tomasz wskazywał, że przez całe życie wolą Niepokalanej było pełnienie służby Bogu, a kto bardziej przez służbę da się zniewolić Bogu, tym bardziej dozna prawdziwej wolności. Ukazał dwie postacie, które całe swoje życie powierzyły Maryi – św. Maksymiliana Marię Kolbego i św. Jana Pawła II. Są oni świadkami prawdziwej wolności, która pozwala wybaczyć nawet swoim wrogom i służyć swoim oprawcom. Tego nas uczy Niepokalana, tak jak uczyła św. Maksymiliana i św. Jana Pawła II. „Będziemy wolni wszędzie gdzie się znajdziemy, jeżeli oddamy się Jej matczynej miłości” – podkreślał.

Na zakończenie "Dnia u Mamy" młodzi uczestnicy spotkania wspólnie modlili się w ramach Nowenny przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.