Eucharystii przewodniczył ks. Roman Balunowski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny. Witając wiernych, przypomniał, że procesja z relikwiami Błogosławionego Michała do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest jednocześnie ostatnim, uroczystym etapem pielgrzymowania białostockim Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”.

W homilii Ksiądz Proboszcz nawiązał do słów Ewangelii - przypowieści o robotnikach w winnicy. „Przypowieść ta jest różnie odbierana przez ludzi. Jedni cieszą się, że późne nawrócenie jest możliwe, inni zuchwale liczą na to, że jeszcze zdążą powrócić do Boga, jeszcze inni oburzają się i wątpią, czy warto być dobrym przez całe życie. Ale Boża logika jest zupełnie inna” – tłumaczył.

Kaznodzieja podkreślał, że Bóg proponuje zbawienie każdemu i w tym względzie jest sprawiedliwy wobec każdego. „Ktoś podejmuje decyzję szybko, ktoś inny późno, ale ważne jest, by to wezwanie przyjąć, by otworzyć serce na dar Bożego Miłosierdzia i pójść drogą, którą Bóg nam wskazuje” – stwierdził.

Kaznodzieja wyjaśniał, że poprzez doroczne dziękczynienie za beatyfikację ks. Sopoćki, wierni mają okazję coraz lepiej poznawać Jego życie i nauczanie. Zauważył, że Bóg posłużył się tym gorliwym kapłanem, by przekazać światu orędzie o Miłosierdziu. „A prawda ta jest niezmienna - świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Tak wielu ludzi odrzuca zaproszenie Chrystusa! To sprawia, że zło wkrada się w różne sfery naszego życia”.

Ks. Balunowski wskazał, że otaczające nas zło, konflikty, nienawiść i przemoc są wynikiem odrzucenia Chrystusa i poddania się złu. W takiej sytuacji człowiek nie jest w stanie usłyszeć głosu Chrystusa, dlatego potrzebuje Bożego Miłosierdzia.„Wołajmy o Boże Miłosierdzie, o dar otwartego serca, wrażliwego na sytuację konkretnego człowieka i na świat, który go tak bardzo potrzebuje. Niech tę łaskę wyjedna nam bł. ks. Michał Sopoćko” – mówił.

W modlitwie wiernych uczestnicy Mszy św. modlili się o kanonizację bł. ks. Michała oraz o dar ufności Jezusowi na wszystkich drogach życia.

Procesję z relikwiami Błogosławionego prowadził Bp Henryk Ciereszko. Podczas procesji wierni wraz ze swoimi duszpasterzami modlili się słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadziły siostry Jezusa Miłosiernego.

W procesji uczestniczyli harcerze, niosąc pochodnie, a Czciciele Miłosierdzia Bożego szli ze znakiem Szlaku, za którym w tym roku już po raz piąty wędrowali „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”.

Na zakończenie procesji, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Bp Ciereszko poprowadził modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Sopoćki oraz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W niedzielę 28 września, w dniu szóstej rocznicy beatyfikacji ks. Sopoćki, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego organizuje Koronkę do Miłosierdzia Bożego na ulicach i placach Białegostoku. Mieszkańcy Miasta Miłosierdzia będą mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie o miłosierdzie dla całego świata o godzinie 15.00, w Godzinie Miłosierdzia.