Biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej podkreślił w homilii, że praca na roli rozumiana w duchu wiary jest zawsze współpracą człowieka z Bogiem w dopełnianiu dzieła stworzenia. „Gdy dziś przychodzimy, by dziękować Bogu za otrzymane dobra, wyrażamy tę prawdę, że człowiek, będąc współpracownikiem Boga, w tym właśnie odnajduje swoje dostojeństwo” - zaznaczył.

Hierarcha przypomniał, że dzisiejsze dożynki to hołd składany rolnikom za ich trud i wymagającą poświęcenia pracę. 

Nawiązując do obchodzonego w Kościele święta Podwyższenia Krzyża Świętego, prosił rolników, by nie zapominali, że „jedynie Bóg jest dawcą wszelkiego dobra, to On podtrzymuje ludzkie życie w wymiarze doczesnym, ale także życie ducha - daje człowiekowi zbawienie”.

„Krzyż Chrystusa jest dowodem największej Bożej miłości. Ta tajemnica uobecnia się zawsze, ilekroć stajemy przy ołtarzu i wraz z chlebem i winem ofiarowujemy nasz trud, pracę i jej owoce. Wówczas Eucharystia staje się źródłem naszej przemiany i zbawienia” – mówił Bp Ciereszko.


Od rana w Białostockim Muzeum Wsi trwają towarzyszące dożynkom występy zespołów ludowych oraz różne wystawy, pokazy i konkursy. Nie brakuje stoisk rzemieślniczych, rękodzieła ludowego, a także producentów regionalnej żywności z Podlasia.