Ks. Marian Strankowski


tel. 85-748-20-34

e-mail: delegat@archibial.pl


WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY W METROPOLII BIAŁOSTOCKIEJ

DEKLARACJA