W czwartkowy wieczór zakończenia Oktawy Bożego Ciała, 15 czerwca, ks. prał. Tomasz Gierałtowski, powitał pielgrzymów podążających Śladami bł. ks. Michała Sopoćki słowami: (…) „Dzisiejsze przejście tym krótkim odcinkiem Szlaku przypomni nam, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami wędrującymi drogą ku zbawieniu”.

W homilii, ks. Gierałtowski spoglądając na obraz Jezusa Miłosiernego umieszczony na lewej ścianie kaplicy, przypomniał słowa Pan Jezusa wchodzącego do apostołów przez zamknięte drzwi wieczernika wieczorem, w dniu zmartwychwstania: „Pokój wam! (…). Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Można zadać pytanie: „Co to grzech?”- kontynuował ks. Gierałtowski. Nawet w cnocie pobożności można zgrzeszyć i przekształcić pobożność w niszczący okultyzm.

Przykładem niszczącego grzechu było zahamowanie rozkwitu kultu miłosierdzia Bożego. Gdy przedstawiano założenia kultu Bożego Miłosierdzia w Rzymie, niektórzy domorośli teolodzy zapragnęli, dołączając swoje objawienia, na swój sposób tłumaczyć dar miłosierdzia. Dołączył do tego grzech błędnego tłumaczenia. W efekcie kult Bożego Miłosierdzia wg objawień siostry Faustyny został zakazany na dwadzieścia lat.(…) „Spójrzmy jednak na postawę księdza Michała Sopoćki w tej sprawie! On nie rozpacza, nie gniewa się, ale w pokorze zgłębia powierzone mu przesłanie i pracuje nad teologicznymi podstawami kultu.”(…). Jego postawa uczy nas cierpliwości i pokory.”- wskazał ksiądz kanonik. „Sami często jesteśmy przez zło prowokowani do gniewu, pychy, a złorzecząc innym, zamiast zwyciężyć, możemy przegrać. Bóg pokazuje inną drogę” -wskazywał ksiądz kanonik. „Bogu zależy na każdym grzeszniku. Od czasu do czasu przypomnijmy sobie o przebaczeniu, żyjmy, jak przykazał Bóg, by swoim życiem świadczyć o Bogu.” (…). Wielka praca ks. Michała Sopoćki przyniosła wielkie owoce. On tego nie doczekał, ale kult Bożego Miłosierdzia, dzięki wysiłkom ks. Sopoćki, rozszerzył się na cały świat” podkreślił kaznodzieja.

Kaplica Sióstr Pasterzanek to miejsce również związane z osobą ks. Michała. W 1961 r. nakazem władz państwowych, pomieszczenia w budynku przy ul. Orzeszkowej 5 udostępniono na internat dla alumnów seminarium duchownego, wyeksmitowanego z domu przy ul. Słonimskiej 8. Seminarium użytkowało dom aż do 1984 roku.

Po przybyciu do Białegostoku ks. Sopoćko w 1947 r. również pełnił posługę kapłańską dla zakonnic, także ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek. Przybywał do ich domu i kaplicy jako spowiednik w latach 1947-1951.

Fakty te wskazują, iż Ksiądz Michał odegrał istotną rolę zarówno w życiu wielu alumnów, jak i sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek.

Wspomniane związki Błogosławionego ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterzanek upamiętniają dziś jego relikwie oraz obraz, znajdujące się w ich kaplicy.

Po Mszy św. ks. Tomasz zaprosił do udziału w odpuście, który ma miejsce w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Józefa w dniu święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poprosił także o modlitwę w drodze za przyczyną błogosławionego Michała oraz o kanonizację ks. Sopoćki, by Jego dzieło nieustannie szerzyło się na świecie.

W drodze odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego i śpiewano pieśni (Ile razy pierś odetchnie, W każdym strapieniu).

U celu wędrówki, ks. Gierałtowski podziękował uczestnikom pielgrzymowania za okazane świadectwo wiary i zaprosił o udziału w procesji kończącej oktawę Bożego Ciała w parafii św. Wojciecha.

Następne spotkanie na Szlaku Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Wojciecha o godz. 18.00, w dniu 28 lipca.