Prowadzącymi warsztat byli Barbara i Wojciech Jocz, doświadczeni i długoletni doradcy pracujący w poradni rodzinnej przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Białymstoku. Sięgając do nauczania Kościoła katolickiego (Humane vitae, Familiaris consortio, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie – dokument Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski) uczestnicy spotkania przypomnieli sobie jak należy mówić narzeczonym o intymnym życiu małżeńskim.

Ważnym kontekstem rozmawiania o akcie małżeńskim jest właściwy kontekst współżycia. W nieodzowny sposób winien on łączyć się z miłością, odpowiednią, trwałą relacją, która dla osób wierzących ma charakter sakramentalnego małżeństwa, poczucie mocnej i silnej więzi małżeńskiej, odpowiedzialność za drugą osobę. Zagadnieniami, które bezpośrednio łączą się z tematem współżycia są: boskie pochodzenie człowieka i jego seksualności, jedność psychofizyczna człowieka, wyjątkowa odmienność mężczyzny i kobiety, wierność małżeńska i wzajemne zaufanie, troska o jakość życia seksualnego oraz dostrzeganie potrzeb współmałżonka, odpowiedzialne rodzicielstwo. Małżonkowie obdarzeni doniosłym obowiązkiem przekazywania życia stają się współpracownikami Boga Stwórcy. Miłość małżeńska wg nauczania Kościoła ma charakter na wskroś ludzki, a więc jest zarazem zmysłowa i duchowa, następnie małżeńska miłość jest pełna, wierna i wyłączna, a także płodna. Szczególnym ważnym aspektem współżycia małżeńskiego jest uczciwość tego postępowania.

Spotkanie formacyjne doradców było kolejnym cyklicznym spotkaniem, które pozwala udoskonalać warsztat doradcy, a także pogłębia wiedzę i kompetencje, tak bardzo potrzebne w kontakcie ze współczesnym młodym człowiekiem. Kolejne spotkanie formacyjne jest zaplanowane na 8 maja i będzie dotyczyło metody, sposobu mówienia narzeczonym o współżyciu seksualnym.

W Archidiecezji Białostockiej pracuje 35 doradców życia rodzinnego w 32 parafialnych poradniach rodzinnych. Swoją posługę doradcy spełniają na mocy misji kanonicznej Arcybiskupa Metropolity.