15-087 Białystok
ul. Kościelna 1

tel.: 85-665-24-00 w. 423, 424

e-mail: ekonom@archibial.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 9.00 - 13.30 (środa 9.00 - 13.30, 14.00 - 16.00)

numer konta: 60 1240 5211 1111 0000 4929 4914


Sprawy ekonomiczne Archidiecezji Białostockiej prowadzi Ekonom archidiecezjalny, pod kontrolą Arcybiskupa Metropolity, który korzysta także z pomocy Archidiecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych. W skład wydziału wchodzi Ekonom oraz osoby zatrudnione do pracy w kasie Kurii i księgowości.

Wydziałem Ekonomicznym kieruje Ekonom. Zadaniem wydziału jest prowadzenie kasy kurialnej, księgowości oraz spraw dotyczących działalności gospodarczej Archidiecezji Białostockiej. Wydział Ekonomiczny posiada własną księgę korespondencyjną.


Ekonom
Ks. dr Piotr Augustynowicz (tel. 85-665-24-00, w. 424)

Sekretarz
S. mgr Dawida Danuta Wyszkowska (tel. 85-665-24-00, w. 423)