W podległych Caritas noclegowniach i punktach wydawania posiłków zostały podjęte dodatkowe środki ostrożności, takie, jakie zaleca Ministerstwo Zdrowia.

„W czasie epidemii bardzo ważne, aby pamiętać nie tylko o biednych, chorych, seniorach i osobach w kwarantannie, ale o tym, aby zapewnić właściwą ochronę wszelkim służbom. Jesteśmy na tzw. pierwszej linii frontu, dlatego wolontariusze otrzymują konieczne środki ochrony. Cieszy, że zgłaszają się wciąż nowi chętni do odwiedzania seniorów i szycia maseczek ochronnych. Dziękujemy też darczyńcom za wsparcie działań medyków. Jeśli oni będą zdrowi, to my też” - podkreśla ks. Dyrektor.

Od poniedziałku do piątku przy parafialnym zespole Caritas parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku przygotowywany i wydawany jest posiłek w postaci ciepłej zupy dla około 60 ubogich osób.

Noclegownie Caritas Archidiecezji Białostockiej - jedna dla mężczyzn, druga dla kobiet codziennie zaopatruje, przygotowuje oraz wydaje 7 dni w tygodniu dla około 100 osób podopiecznych przebywających w placówkach oraz dla osób bezdomnych około 300 posiłków dziennie, co daje sumę 2100 posiłków w tygodniu. Wszystkie posiłki przygotowywane są przez jedną kucharkę.

Caritas zapewnia nieprzerwanie bezpieczny nocleg dla około 100 osób (80 mężczyzn i 20 kobiet), które mają oprócz całodobowego przebywania możliwość skorzystania z: posiłków 3 razy dziennie, łaźni, odzieży i obuwia. Osoby, które nie posiadają własnych środków higienicznych (mydło, krem, maszynka, ręcznik itp.) otrzymują je na miejscu. W tygodniu z usług pielęgniarki korzysta około 40 osób. Pracownicy Caritas zauważają, że spośród mieszkańców noclegowni około 40% to seniorzy.

W czasie epidemii oprócz zaostrzonych środków ostrożności, zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, mieszkańcy badani są termometrem codziennie, a trzy razy w tygodniu przychodzi w celach konsultacyjnych pielęgniarka.

Przez cały tydzień w Parafialnych Zespołach Caritas, których jest około 40 na 116 parafii, zbierane są informacje dotyczące osób potrzebujących - głównie seniorów. Zgłoszone osoby potrzebujące pomocy obsługiwane są przez zespół wolontariuszy wspieranych przez pracowników Caritas. Obecnie w ciągłej gotowości do niesienia pomocy (np.: zrobienie zakupów, wsparcie psychologiczne, pomoc w sprawach urzędowych, w tym również przez internet) gotowych jest sześć zespołów, a każdy z nich to jeden pracownik Caritas, jeden wolontariusz i kierowca. Z racji na bezpieczeństwo, każdy zespół wyposażony jest w podstawowe środki ochrony (płyny, maseczki, rękawiczki).

Doraźne Centrum Pomocy „Samarytanin” jest w stałym kontakcie z 400 ubogimi osobami korzystającymi z pomocy, a 150 seniorów w ciągu tygodnia jest monitorowanych telefonicznie przez personel Centrum. Dla około 100 najuboższych przygotowywane są paczki żywnościowe z artykułami długoterminowymi pierwszej potrzeby.

Oprócz tego, przy Centrum Pomocy „Samarytanin” działa „telefon zaufania dla Seniora”, z którego mogą korzystać osoby potrzebujące pomocy psychologicznej. Telefon ten znany jest też i podawany w Białostockim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Personel Klubu Seniora cały czas wspiera, monitoruje i pomaga około 30 osobom 70+, a w przypadku, kiedy dana osoba nie może wyjść z domu – przynosi zakupy, leki lub wyprowadza psa. Kilka osób z Klubu Seniora podjęło się szycia maseczek ochronnych.

W całej archidiecezji zawieszono pracę Środowiskowego Domu Samopomocy, dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej, czterech Placówek Wsparcia Dziennego (świetlic dla dzieci) i Klubu Młodzieżowego.

Ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy) udzielają wsparcia psychologicznego przez telefon rodzinom przynajmniej 2 razy w tygodniu.

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”, jako jednostka lecznicza, pracuje w zaostrzonym rygorze – nikt nie jest wypuszczany do domu i nie są przyjmowani nowi pacjenci.

Kolejnym działaniem białostockiej Caritas akcja „Pomoc Medykom”. Jest zbiórka pieniężna, mająca na celu wsparcie finansowe i rzeczowe placówek leczniczych i służb medycznych (z części środków zakupiono i przekazano środki ochrony dla Służby Medycznej Caritas Białystok oraz Grupy Ratowniczej „Nadzieja” Odział Białystok).

Szczegóły na temat działania Caritas Archidiecezji Białostockiej można znaleźć na stronie internetowej bialystok.caritas.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/Caritas-Archidiecezji-Białostockiej-232485400120108/.