Na początku Mszy św. ks. prał. Roman Balunowski, proboszcz parafii pw. św. Rodziny. powitał obecnych, w tym także czcicieli Miłosierdzia Bożego. Przypomniał, że po Mszy z kaplicy wyruszy doroczna procesja z relikwiami bł. Michała do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, która jest także ostatnim etapem pielgrzymowania białostockim Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”.

Ks. Proboszcz zachęcił także do udziału w organizowanej po raz piąty przez Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Koronce do Miłosierdzia Bożego na ulicach i placach Białegostoku. Odbędzie się ona w rocznicę beatyfikacji Apostoła Bożego miłosierdzia, w sobotę godz.15.00.

W homilii Bp Ciereszko mówił o szczególnej roli i związku kaplicy przy ul. Poleskiej z ostatnimi latami życia ks. Michała. „Tu pełnił posługę kapłańską, sprawował sakrament pokuty i inne sakramenty, tu pracował na rzecz innych i troszczył się o nich. To właśnie są wymiary miłosierdzia. Posługa kapłańska, apostolska, jest w pierwszym rzędzie posługą miłosierdzia” - podkreślał białostocki Biskup pomocniczy.

Nawiązując do słów Ewangelii wg św. Łukasza o wierności w drobnej rzeczy, Bp Ciereszko wzywał do zachowania pamięci o tym, „że miłosierdzie zaczyna się zawsze od czynów małych”. „Tak czynił nasz Błogosławiony. Jego wierność w rzeczach, wydawałoby się, małych i drobnych, sprawiła, iż praca ks. Sopoćki stała się wielkim dziełem apostolstwa Miłosierdzia Bożego – mówił.

Hierarcha zachęcał do ciągłej świadomości, że „do czynienia miłosierdzia wszyscy jesteśmy wezwani. Nasza wierność, tej wcale nie tak licznej grupy, ma wielkie znaczenie. Dzięki niej stajemy się zaczynem Dobra Bożego, apostołami Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św., gdy pójdziemy śladami bł. Michała, z Jego relikwiami, a potem w Sanktuarium, czując ducha Miłosierdzia Bożego, módlmy się o miłosierdzie dla wszystkich ludzi i pokój na Bliskim Wschodzie.”

„Także 28 września wyjdziemy na ulice naszego miasta, by błagać o otwarcie się świata na łaskę Bożego Miłosierdzia. Bo Bóg, okazując miłosierdzie, odbudowuje w człowieku dobro”- zakończył Bp Henryk.

Po Eucharystii Bp Ciereszko poprowadził procesję z relikwiami Błogosławionego. Towarzyszyli mu ks. prał. ks. Roman Balunowski, ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, kapłani, siostry Jezusa Miłosiernego oraz liczne grono wiernych. Czciciele Miłosierdzia Bożego szli ze znakiem Szlaku, za którym, w tym roku po raz piąty wędrowali „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

Na zakończenie procesji Bp Henryk Ciereszko poprowadził modlitwę za wstawiennictwem Błogosławionego, powierzając Bogu intencje licznie zgromadzonych wiernych.