Spotkanie doradców rozpoczęło się modlitwą w intencji spotkania, podejmowanej pracy, a także świętości małżeństw i rodzin.

Temat mediacji w pracy w poradni rodzinnej przybliżył doradcom mediator Eligiusz Buczyński, który od kilku lat spotyka się z małżeństwami w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej.

Prelegent wyjaśniał, że mediacja jest szukaniem dobrych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych. Procesowi mediacji przyświecają generalne zasady: dobrowolności, bezstronności, neutralności, poufności i akceptowalności. Wiele sytuacji konfliktowych, po rzeczowym zatrzymaniu się nad nimi i podjęciu wysiłku szukania tego co łączy, jest dobrem wspólnym, udaje się pomyślnie przezwyciężyć. Często wymaga to kilku spotkań i większej uwagi małżonków na to co służy związkowi małżeńskiemu, a nie poszczególnym osobom. Zasada „«my» jest ważniejsze od «ja»” wielokrotnie umożliwia konstruktywne rozwiązanie wielu konfliktów.

O przebaczeniu i pojednaniu jako kolejnych krokach w budowaniu relacji małżeńskiej mówił ks. Józef Kozłowski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Podkreślał on, że proces przebaczania ma charakter moralny i religijny. W relacjach międzyludzkich potrzebne jest przekraczanie zasad ścisłej sprawiedliwości, słusznej odpłaty, na rzecz darowania, przebaczenia, pojednania.

Ks. Kozłowski wyjaśniał, że wymóg przebaczenia ma swoje źródło w Bożym działaniu wobec człowieka, co wyraża przesłanie ewangeliczne. „Jezusowe nauczanie o 77 - krotnym przebaczeniu temu kto zawinił jest nowym i trudnym wymaganiem, zaskakującym Apostołów, ale także każdego ucznia Chrystusa, również w dzisiejszych czasach. Chociaż codziennie w Modlitwie Pańskiej prosimy, aby Bóg Ojciec przebaczył nam nasze winy, to jednak z trudnością przychodzi przebaczyć je naszym winowajcom” - mówił.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przywołał nauczanie papieża Franciszka z Amoris Laetitiae o tym, że zdolność przebaczenia „zakłada doświadczenie Bożego przebaczenia, usprawiedliwienia darmo danego, a nie ze względu na nasze zasługi. Zostaliśmy ogarnięci miłością uprzedzającą wszelkie nasze dzieło, która zawsze daje nowe szanse, promuje i pobudza. Jeśli zaakceptujemy, że Boża miłość jest bezwarunkowa, że miłości Ojca nie trzeba kupować lub za nią zapłacić, to możemy wówczas kochać ponad wszystko, przebaczać innym, nawet gdyby byli wobec nas niesprawiedliwi”.

Spotkanie formacyjne doradców było kolejnym cyklicznym spotkaniem, które pozwala udoskonalać warsztat doradcy, a także pogłębia wiedzę i kompetencje potrzebne w kontakcie ze współczesnym młodym człowiekiem.

Kolejne spotkanie formacyjne jest zaplanowane na 25 marca i będzie dotyczyło rozwiązań systemowych dotyczących standaryzacji spotkań w poradni rodzinnej.

W Archidiecezji Białostockiej pracuje 42 doradców życia rodzinnego w 38 parafialnych poradniach rodzinnych. Swoją posługę doradcy spełniają na mocy misji kanonicznej Arcybiskupa Metropolity.