Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wniesienia przez patrol harcerski Betlejemskiego Światła Pokoju. Od tego światła Arcybiskup Metropolita zapalił ognisko. Przemawiając do zgromadzonych harcerzy oraz mieszkańców abp Edward Ozorowski podkreślił, że "światło ma różne znaczenia, ale w tych dniach najważniejszy jest aspekt duchowy”. Pasterz Archidiecezji złożył wszystkim życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie na dziedzińcu Pałacu Branickich zgromadziło kilkuset harcerzy z terenu województwa i Białegostoku oraz mieszkańców Stolicy Podlasia. W tegorocznych uroczystościach uczestniczyli licznie przedstawiciele świata polityki i samorządowcy. Byli obecni m.in. wojewoda podlaski, przedstawiciele władz miasta oraz kombatanci i delegaci służb mundurowych.

W składaniu życzeń i łamaniu się opłatkiem uczestniczyli także kapelani harcerscy. Uroczystości zakończyły się zawiązaniem kręgu wokół ognia i śpiewem „Ognisku już dogasa blask…”.

W dniu wigilii w parafiach archidiecezji patrole harcerskie wniosą światło betlejemskie na Pasterkę oraz pełnić będą warty. W ciągu dnia zaniosą też przesłanie z miejsca narodzin Zbawiciela do wiernych a przekazane światło będzie towarzyszyło rodzinom w czasie wieczerzy wigilijnej.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa i pokoju. Od 1986 roku skauci z Austrii przewożą płomień z groty betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. Następnie trafia ono do Wiednia, a skauci i harcerze z różnych krajów roznoszą Światło po Europie.