Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia sprawowana w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego, w której znajdują się relikwie bł. ks. Michała Sopoćki oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Liturgie i śpiewy przygotowali wolontariusze, animatorzy, przedstawiciele różnych grup i stowarzyszeń zaangażowanych w dzieło ewangelizacji oraz związanych z permanentną formacją duchową i intelektualną wiernych Archidiecezji Białostockiej.

W raz z Arcybiskupem Metropolitą Mszę św. koncelebrowali ks. Andrzej Kozakiewicz, ks. Józef Grygotowicz, ks. dr Dariusz Wojtecki, ks. dr Bogusław Skłodowski, ks. Kamil Dąbrowski, ks. Adam Matan, ks. dr Piotr Augustynowicz oraz rektor CFPK ks. Leszek Jakoniuk.

Abp Tadeusz Wojda w homilii nawiązał do odczytanej wcześniej przypowieści z Ewangelii św. Mateusza o pięciu pannach roztropnych, które w oczekiwaniu na Pana Młodego przygotowały zapas oliwy do swoich lamp, dzięki czemu zostały zaproszone na ucztę weselną, oraz pięciu pannach nierozsądnych, które nie zabrały dodatkowej oliwy do lamp, przez co nie zostały później wpuszczone na wesele. Ksiądz Arcybiskup zachęcał zebranych do tego, aby nie tylko troszczyli się „o oliwę do własnej lampy wiary”, by jej płomień jasno i pewnie płonął, ale także „by zadbali o oliwę dla tych, których ogień wiary tli się lub w niektórych przypadkach już przestał płonąć”.

Po zakończonej Mszy św. Metropolita Białostocki spotkał się w auli CFPK z przedstawicielami różnych grup zaangażowanych w dzieło pastoralno-katechetyczne Centrum. Byli to członkowie Dominikańskiej Szkoły Wiary, Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji, Katechezy MESSA’J, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Klubu Inteligencji Katolickiej, Duszpasterstwa Przedsiębiorców animujących „Spotkania z Talentem”, Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego „Dobro Wspólne”. Podczas spotkania przedstawiciele tych grup zaprezentowali Księdzu Arcybiskupowi swoją działalność oraz zapoznali go z projektami, jakie zamierzają realizować w nowym roku pastoralno-katechetycznym.

Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej w Białymstoku jest instytucją powołaną w roku 2000 z inicjatywy abp. Stanisława Szymeckiego. Jej siedzibą jest zabytkowa XIX-wieczna kamienica przy ul. Warszawskiej 50. W 2009 r., po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, decyzją abp. Edwarda Ozorowskiego instytucja przyjęła nazwę Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki. Celem powołanego Centrum jest koordynacja i prowadzenie działań związanych z permanentną formacją duchową i intelektualną kapłanów, katechetów i osób świeckich archidiecezji białostockiej. Odbywa się ona poprzez studia, konferencje, rekolekcje, spotkania formacyjne, katechezę dorosłych itp.

Misji, jaką podejmuje Centrum patronuje bł. Michał Sopoćko, teolog, wykładowca, katecheta, pedagog, duszpasterz i gorliwy orędownik Bożego Miłosierdzia. Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej poleca jego wstawiennictwu wszelkie podejmowane inicjatywy oraz czerpie inspiracje z jego nauczania oraz bogatej działalności ewangelizacyjnej i społecznej.