Tytułem wprowadzenia do koncertu Dyrygentka chóru wygłosiła referat pt. „Polska pieśń pasyjna przejawem żarliwej pobożności”. Bogato ilustrując swoje wystąpienie odpowiednio dobranymi fragmentami pieśni pasyjnych Prelegentka w profesjonalny sposób ukazała specyfikę tego gatunku pieśni wielkopostnej w polskiej religijności i pobożności oraz wskazała na miejsce pasyjnej pieśni i jej funkcje związane z okresem przygotowania do przeżywania pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego.

Chór wykonał dziesięć utworów, z których większość to dzieła anonimowe, sięgające swymi korzeniami średniowiecza, a obecnie adaptowane do chórowego wykonania przez znanych kompozytorów, w tym przez organistę katedry białostockiej Cezarego Kundę, który opracował połowę wykonanych w trakcie koncertu utworów.

Bp Henryk Ciereszko, tytułem rekapitulacji, odwołując się do osobistych doświadczeń i przeżyć związanych z muzyką i pieśnią pasyjną podziękował Dyrygentce i artystom za wprowadzenie słuchaczy w religijną atmosferę Wielkiego Tygodnia, wskazał na modlitewny charakter spotkania, ubogacony wyjątkową w swej wymowie artystyczną oprawą. Koncert określił mianem krótkich, ale owocnych rekolekcji. Spotkanie zakończyło się pasterskim błogosławieństwem.