W nawiązaniu do hasła tegorocznego Tygodnia "Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" (J 1,38) uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu „Relacje fundamentem procesu wychowania” ks. dr. Marka Studenskiego z diecezji bielsko-żywieckiej oraz wystąpienia „Wychowanie - racje czy relacje?” Urszuli Zagan, doradcy metodycznego religii katolickiej w Białymstoku.

Zaproszony prelegent w homilii skierowanej do obecnych na Eucharystii uczniów ukazał odwrotność ludzkiego spojrzenia na udane życie, na kanwie ewangelicznych błogosławieństw. Natomiast w konferencji opartej na adhortacji Christus vivit papieża Franciszka zwrócił uwagę na warunki budowania dobrych relacji z wychowankiem. Podkreślił w niej również, że wszystkie działania wychowawcze winny sprowadzać się do doświadczenia spotkania z Jezusem, który z miłości do człowieka umarł i zmartwychwstał.

Urszula Zagan w swoim wystąpieniu podzieliła się własnym doświadczeniem pedagogicznym akcentując potrzebę słuchania wychowanków i akceptacji ich takimi, jakimi są.

Zwieńczeniem spotkania było podsumowanie konkursu organizowanego przez Departament Edukacji „Dobro jest normą – bądź normalny!”.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.