Metropolita Białostocki mianował ks. Jerzego Sęczka, dyrektora Centrum Pomocy Caritas w Supraślu i kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Białymstoku nowym dyrektorem Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Dotychczasowego dyrektora archidiecezjalnej Caritas ks. Adama Kozikowskiego mianował dyrektorem administracyjnym Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Ks. Jerzy Buzun został mianowany archidiecezjalnym referentem do spraw powołań, zastępując na tej funkcji ks. Dariusza Sokołowskiego.

Nowym duszpasterzem Izby Administracji Skarbowej w miejsce ks. Bogusława Zieziuli został ks. Piotr Augustynowicz.

Ks. Rafał Koptas został mianowany asystentem Odnowy w Duchu Świętym, zastępując ks. Jarosława Ciuchnę.

Nowym moderatorem Ruchu Światło- Życie został ks. Rafał Zakrzewski, w miejsce ustępującego z tej funkcji ks. Rafała Arciszewskiego.