W 2018 r. Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michael” pragnie uczcić 10. rocznicę beatyfikacji Apostoła Bożego Miłosierdzia, organizując w sposób szczególnie uroczysty pielgrzymowanie Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”. Do prowadzenia modlitwy na poszczególnych etapach zostały zaproszone różne wspólnoty katolickie działające przy białostockich parafiach leżących na trasie Szlaku. Pielgrzymowanie Szlakiem objął patronatem Arcybiskup Metropolita Tadeusz Wojda.

28 kwietnia w kościele św. Rocha – pierwszym punkcie na mapie szlaku ks. Sopoćki, Mszę św. o godz. 18.00 celebrowali ks. Ireneusz Korziński, wikariusz parafii św. Rocha, który powitał czcicieli Miłosierdzia Bożego, i ks. Kamil Kochanowski, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego.

W homilii ks. Korziński, nawiązując do słów Ewangelii wg św. Jana pokreślił, że: „Jezus stwarza nowy obraz winnicy, mówiąc, że to On jest krzewem winnym. W naszym życiu duchowym często oczekujemy, by od razu otrzymać owoce. Jezus mówi o wszczepieniu i zakorzenieniu w winny krzew. Wszczepieniem w Jezusa jest chrzest. I tak, jak jesteśmy w wierze zakorzenieni w Chrystusie, tak życiodajne soki płyną od Jezusa do nas. Od zakorzenienia w Jezusie zależą owoce i naszego życia, i całego kościoła. Popatrzmy na przykłady świętych: święty Paweł nie boi i nie wstydzi się swojej działalności, bo wie, w kogo został wszczepiony”.

„Latorośl się przycina - kontynuował kapłan - W naszym życiu jest wiele chęci pójścia na łatwiznę, na skróty. Gdy temu ulegamy, „dziczejemy”. Dlatego trzeba zawsze z wielką wiarą prosić Chrystusa, by On, widząc, co jest nam potrzebne, przycinał dziczejące pędy naszego życia”.

Przykładem owocu zakorzenienia w Jezusie jest błogosławiony Michał Sopoćko: „Gdy ks. Michał został wikariuszem, rozpoczął od Eucharystii, odnowił parafię, uczył modlitwy, uczył śpiewu, trwania przy Bogu, tego, kim jest Jezus Chrystus. Parafianie, widząc Jego posługę, szli za nim” - zaznaczał.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na fakt, że „gdy kościół kwitnie, pojawiają się powołania”. Prosił: „Dziś, gdy zaczyna się tydzień powołań, gdy wyruszamy śladami bł. Michała Sopoćki z kościoła świętego Rocha do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, pytajmy o owoce Eucharystii, módlmy się o powołania dla Tego, który jest Dawcą Życia”.

Po Mszy św. ks. Kamil Kochanowski zaprosił do udziału w pierwszym odcinku pielgrzymowania szlakiem i przedstawił intencje modlitwy.

Kilkudziesięcioosobowa grupa pątników spotkała się pod Pomnikiem Katastrofy Smoleńskiej.

Następnie pielgrzymi, prowadzeni przez obu kapłanów, przeszli, odmawiając część radosną Różańca Świętego, ulicą Lipową i Rynek Kościuszki, do białostockiej fary. Modlitwę prowadzili przedstawiciele Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej.

W katedrze ks. Kamil Kochanowski podziękował w imieniu ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, za udział w pielgrzymowaniu i pobłogosławił pątników.

Następne spotkanie na Szlaku odbędzie się 15 maja 2018 r. o godz. 18.00 w archikatedrze białostockiej.