Mszę św. koncelebrował m.in. proboszcz parafii pw. św. Stanisław Kostki na Żoliborzu ks. Marcin Brzeziński. Homilię wygłosił ks. Paweł Nowogórski CSMA - dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – miejscowości, w której ks. Jerzy został uprowadzony.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości przybyłych z całej Polski. Byli to przede wszystkim członkowie NSZZ Solidarność, którzy wraz ze swoimi sztandarami oddali cześć Patronowi Solidarności i jego matce. Delegacjom Solidarności przewodniczyli zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności Bogdan Biś i Tadeusz Majchrowicz oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego Solidarności Józef Mozolewski.

Mszę Świętą poprzedziło złożenie wieńców na grobie śp. Marianny Popiełuszko. Delegacje Solidarności pomodliły się przy grobie matki kapłana, złożyły wieńce, a następnie udały się do Parku Miejskiego w Suchowoli, skąd poczty sztandarowe ruszyły do świątyni.

O godz. 11.30 młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Suchowoli poprowadziła program artystyczny poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce i jego matce śp. Mariannie Popiełuszko.