Kapituła XXIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego obradująca w dniu 12 września 2017 roku w Białymstoku pod przewodnictwem J. E. ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki w składzie: Jolanta Gadek, Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB, ks. dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk, Romuald Gumienniak


przyznała tegoroczną nagrodę

Ks. prof. dr. hab. Jerzemu Szymikowi


Kapituła uzasadnia swój wybór, podkreślając, iż ks. Jerzy Szymik jest twórcą znakomicie łączącym kompetencje teologa i literaturoznawcy, poetą i publicystą uwiarygadniającym chrześcijańskie przesłanie o Miłości, która jest ponad wszystko.Ks. prof. Jerzy Szymik - ur. 1953 r. w Pszowie na Górnym Śląsku, kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną.W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (97-05). Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2014 r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ; od 2007 r. jako profesor zwyczajny. W latach 2004-2014 członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 1991 r. stały współpracownik "Gościa Niedzielnego".
Autor 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych (ostatnio m.in.: "Hilasterion", Katowice 2014; "Teologia i my", Katowice 2014; "Theologia benedicta", t. I-III, Katowice 2010-2015; "Poezja i teologia", t. I-III, Katowice 2009-2016; "25 wierszy niezapomnianych w wyborze czytelników", Katowice 2017; "Dobre wino", Katowice 2017). Promotor 24 doktoratów, 195 magisteriów. Specjalizuje się w  chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI.
Laureat nagród naukowych (m.in. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 2001, Rektora Uniwersytetu Śląskiego - 2013, 2016), nominowany do nagrody "Totus" w dziedzinie kultury chrześcijańskiej (2010). Laureat nagrody dziennikarskiej "Ślad" (2005), srebrnego medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2006), nagrody "Feniks" w kategorii nauk kościelnych za trylogię "Theologia benedicta"(2016). Mieszka w Pszowie i Katowicach.

Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z  nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki, Jan Leończuka, Waldemar Smaszcz, Wojciech Wencel, prof. Elżbieta Feliksiak, Przemysław Dakowicz.

Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie, czym w wymiarze chrześcijańskim jest literatura. Białystok nie jest przypadkowym miejscem wręczania tej Nagrody. Franciszek Karpiński – jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki oświecenia, prekursor stylu sentymentalnego w literaturze polskiej, poeta ludowy i narodowy – był związany właśnie z Białymstokiem. Przebywał na dworze Branickich od  1785 roku. To właśnie tu, w starym kościele farnym, zwanym przez białostoczan „białym kościółkiem”, po raz pierwszy śpiewane były „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego. Któż z nas nie zna pieśni „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Kiedy ranne wstają zorze” czy jednej z  najpiękniejszych polskich kolęd „Bóg się rodzi”?

Gala wręczenia nagrody ks.prof. Jerzemu Szymikowi odbędzie się w sobotę, 25 listopada o godz.17.00 w Książnicy Podlaskiej.