Organizatorami spotkania były Wydział Katechetyczny Kurii, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Studium Teologii w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku i Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki. 

To już kolejne takie spotkanie, którego celem była refleksja nad realizowanym w archidiecezji programem katechezy dorosłych prowadzonej tą metodą i promowanej przez Wydział Katechetyczny. 

Spotkanie przebiegało w formie warsztatów, wykładu, trójgłosu w dyskusji, wystawy malarstwa Françoise Bürtz i dyskusji panelowej z udziałem twórców. Katecheza Mess'AJE

jest znana w Polsce od 25 lat i powoli toruje sobie drogę w polskim duszpasterstwie. W sesji uczestniczył bp Henryk Ciereszko, zainteresowani kapłani z Polski i z diecezji, seminarzyści oraz świeccy, wśród których uczestnicy systematycznych katechez. 

Biblijna katecheza Mess'AJE realizuje w swoich założeniach pedagogię 4 progów wiary skoncentrowanych wokół przełomowych wydarzeń w historii zbawienia, a mianowicie: Wyjścia, Wygnania, Jezusa i Kościoła. Do jej istotnych elementów zalicza się: analizę estetyczną montażu multimedialnego, pouczenie biblijne i teologiczne, dzielenie się w grupach i modlitwę organicznie związaną z treściami katechezy.