Święty Królewicz jednoczy dziś przedstawicieli Białostockiej Prowincji Kościelnej. Jednoczy też narody – polski i litewski” – mówił Metropolita Białostocki.

Arcybiskup przypomniał, że przykład życia Świętego wciąż jest żywym przykładem, także dla rządzących, a „świętość jest możliwa nawet na najwyższych szczeblach władzy”.

Dodał, że Patron białostockiej Prowincji Kościelnej przypomina również wszystkim, że świętość jest osiągalna dla każdego człowieka i jest największym darem Boga. „Świętość to przebywanie z Bogiem, a to zawsze jest łaską. Ci, którzy trwają zjednoczeni z Bogiem, mają wszystko” – stwierdził hierarcha.

W homilii Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus podkreślał, że wiara św. Królewicza była „mądra”, czyli oparta na wszechstronnym wykształceniu i wyniesionej z rodzinnego domu pobożności. Zaznaczał, że wiara świętego Królewicza znalazła swoje potwierdzenie zwłaszcza w jego cierpieniu związanym z chorobą, które łączył z cierpieniem Chrystusa.

Kaznodzieja, przywołując fakty z życia św. Kazimierza, wyjaśniał, że jego mądrość polegała na umiejętnym zorganizowaniu życia i ocenianiu spraw w szerokiej perspektywie. „Św. Kazimierz nie tylko unikał zła, ale czynił dobro. Ponad jego mądrością była miłość, która wyrażała się w szczegółach codziennego życia, i właśnie w tym urzeczywistniła się jego świętość” – zaznaczył.

„Krótkie życie św. Kazimierza było lustrzanym odbiciem słów św. Pawła z dzisiejszego czytania: «Wszystko uznaję za stratę, bylebym pozyskał Chrystusa». Dla Królestwa niebieskiego był on gotów poświecić władzę, sławę i bogactwo. To dla nas, w świecie powszechnej «mody na sukces», wskazówka, co w życiu jest najważniejsze” – powiedział Bp Pikus.

Hierarcha na zakończenie stwierdził, że zarówno historia jak i współczesność pokazują, że Kościół potrzebuje nie tyle reformatorów, co ludzi mądrych i świętych.

Mszę św. w kościele św. Kazimierza w Białymstoku koncelebrowali Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko, oraz biskupi łomżyńscy - Janusz Stepnowski, Tadeusz Bronakowski i Bp Senior Stanisław Stefanek. W uroczystości wraz z parafianami uczestniczyli członkowie Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, profesorowie i alumni białostockiego seminarium, parlamentarzyści, przedstawiciele wojewódzkich i miejskich oraz bractwa kurkowe. Obecni byli związkowcy „Solidarności”, kombatanci, harcerze i uczniowie szkół wraz z pocztami sztandarowymi.

Św. Kazimierz był synem króla Polski, Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w Krakowie w 1458 r. Odznaczał się wyjątkową czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. U boku ojca króla brał czynny udział w życiu politycznym. Był gorliwy czcicielem Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny. Wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w Grodnie 4 marca 1484 r. Pochowany został w katedrze wileńskiej. Jego kult w metropolii białostockiej jest dziedzictwem wielowiekowej przynależności tych terenów do archidiecezji wileńskiej.

Od roku 1992, kiedy Jan Paweł II utworzył Białostocką Prowincję Kościelną, św. Kazimierz stał się jej patronem. W skład metropolii białostockiej wchodzą Archidiecezja Białostocka oraz Diecezje Drohiczyńska i Łomżyńska. Na jej terenie żyje około 1 mln 200 tys. wiernych.